Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΧΡΗ17
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΛΟΓ01-2 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
-
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικού Πεδίου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Ν. Φίλιππας
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Για περισσότερα από 50 χρόνια η χρηματοοικονομική θεωρία βασιζόταν στην υπόθεση ότι οι επενδυτές συμπεριφέρονται ορθολογικά και ότι οι αγορές είναι αποτελεσματικές. Παρόλα αυτά, ερευνητές της ψυχολογίας ανακάλυψαν ότι οι άνθρωποι συμπεριφέρονται μη ορθολογικά. Γνωστικά λάθη και συναισθήματα οδηγούν σε λανθασμένες επενδυτικές επιλογές.

Περιεχόμενο:

 •  Εισαγωγή
 •  Ανάλυση της τρέχουσας εγχώριας και παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης.
 •  Οι χρηματιστηριακές φούσκες και η ψυχολογία του επενδυτή
 •  Οι πιο σημαντικές κρίσεις της παγκόσμιας οικονομίας
 •  Ο ρόλος της ψυχολογίας  στις επενδυτικές αποφάσεις
 •  Η μακροπρόθεσμη φύση της επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφάλαια
 •  Στρατηγικές επένδυσης σε περιόδους κρίσης (contrarian strategies κ.λπ.)
 •  Επενδυτικοί Κανόνες για την αντιμετώπιση ψυχολογικών σφαλμάτων που οδηγούν σε επενδυτικά λάθη.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής:

 •  Θα κατανοεί το ρόλο των συναισθημάτων και άλλων ψυχολογικών χαρακτηριστικών στη διαμόρφωση των τιμών των μετοχών, αλλά και άλλων επενδυτικών προϊόντων. 
 •  Θα κατανοεί το ρόλο των συναισθηματικών παραγόντων όπως ο φόβος, η απληστία, η υπερβολική εμπιστοσύνη, ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός, η χρηματοοικονομική μόλυνση, η συμπεριφορά της αγέλης, η υπεραντίδραση, η αποστροφή απώλειας, η αποστροφή μετάνοιας,, η επίδραση των ΜΜΕ, αλλά και άλλων παραγόντων που προκαλούν τις υπερβολές, τις κρίσεις και τις φούσκες στην αγορά των προϊόντων, των ακινήτων και των μετοχικών τίτλων.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 •  Φίλιππας, Ν., 2015. Η ψυχολογία των αγορών: Παρεμβάσεις πριν και μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, Εκδόσεις Πεδίο.
 •  Αλεξάκης, Χρ., Ξανθάκης, Μ., 2008. Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική, Εκδόσεις Σταμούλη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ