Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΛΟΓ41-3
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΛΟΓ01-2 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικού Πεδίου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Γ. Παπαναστασόπουλος, Β. Ζήσης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το μάθημα εξετάζει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και δίνει έμφαση στη κριτική ανάλυση του σχεδίου λογαριασμών καθώς και στην παρουσίαση τυποποιημένων υποδειγμάτων των οικονομικών καταστάσεων. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη και χρήση συστημάτων τυποποίησης της λογιστικής πρακτικής σε ένα περιβάλλον όπου οι πληροφοριακές ανάγκες των επιχειρήσεων μεταβάλλονται συνεχώς. Επίσης, προσεγγίζονται οι νέες διατάξεις του νόμου των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με την παράθεση εφαρμογών και παραδειγμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η διαμόρφωση των διαφόρων λογαριασμών του νέου λογιστικού σχεδίου, το περιεχόμενο, η χρήση καθώς και η συνδεσμολογία τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει γνώσεις αναφορικά με:

  •  Τη δομή και την οργάνωση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
  •  Την αντιμετώπιση λογιστικών γεγονότων στο πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
  •  Τα υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  •  Σγουρινάκης Ν., Μιχελινάκης Β., Βλησμάς Ο. και Β. Χ. Ναούμ, “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Ερμηνευτική προσέγγιση και παραδείγματα”, Οικονομική Βιβλιοθήκη, 2015.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ