Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΔΕ20
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
4 / - / - / 2
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Ν. Γεωργόπουλος
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Η παρακολούθηση διαλέξεων σχετικά με το μάνατζμεντ δεν προσφέρει το σύνολο των γνώσεων που ένας φοιτητής μπορεί να λάβει. Η συσσωρευμένη σοφία όσον αφορά το μάνατζμεντ δεν μπορεί αποτελεσματικά να μεταβιβασθεί με διαλέξεις και ανάγνωση επιστημονικών εγχειριδίων. Αν κάτι έχει γίνει αντιληπτό σχετικά με το μάνατζμεντ είναι ότι ‘έτοιμες λύσεις’ δεν υπάρχουν. Κάθε διοικητική κατάσταση έχει μοναδικές πτυχές, απαιτώντας τη δική της διάγνωση, κρίση και προσαρμοσμένες ενέργειες.

 • Προετοιμάσια case study για τη συζήτηση στο μάθημα
 • Συμμετοχή στη συζήτηση του case study
 • Προετοιμασία ενός γραπτού case study και παρουσία του
 • Συγκέντρωση στοιχείων για κλαδους και επιχειρήσεις μέσω του Διαδικτύου ή άλλων
 • διαθέσιμων τραπεζών δεδομένων
 • Ομαδική ή/και ατομική παρουσίαση case study
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Το μάθημα ‘Ειδικά Θέματα Στρατηγικού Μάνατζμεντ’ χρησιμοποιεί την προσέγγιση της μελέτης περίπτωσης για την ανάπτυξη συστημάτων και τεχνικών όσον αφορά την ανάλυση των δυνάμεων και αδυναμιών των διαφορετικών οργανισμών και των ευκαιριών και απειλών του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν. Οι φοιτητές καταρτίζουν στρατηγικές και αναπτύσσουν σχέδια υλοποίησης εφαρμόζοντας οργανωτικούς πόρους σε ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Ερωτήσεις όπως ‘πώς θα αποκτηθούν πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών;’, ‘τι είναι η διακριτή ή εξέχουσα υπεροχή και η μοναδική στρατηγική θέση που συνεισφέρει στο ανταγωνιτικό πλεονέκτημα;’, ‘θα πρέπει η στρατηγική να είναι προγραμματισμένη ή αναδυόμενη;’, ‘πόσο προσελκυστικός είναι ένας κλάδος και πώς μπορεί να διατηρηθεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτόν; μπορούν πρακτικά να απαντηθούν μέσω του συγκεκριμένου μαθήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • Να ενσωματώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές που αποκτήθηκαν σε προηγούμενα μαθήματα στο πτυχιακό πρόγραμμα, ώστε να χρησιμοποιηθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση στην ανάλυση και τη λύση προβλημάτων.
 • Να αναγνωρίζουν βασικά θέματα και προβλήματα σε πολύπλοκες, περιεκτικές μελέτες περιπτώσεων (case studies), ώστε να προτείνουν εναλλακτικά σχέδια δράσης και να παρουσιάσουν καλο-υποστηριζόμενες προτάσεις για μελλοντικές δράσεις.
 • Να αναπτύξουν την ικανότητά τους να σκεφτονται στρατηγικά για μια εταιρεία, την επιχειρηματική της θέση και πώς μπορεί να αποκτήσουν και να διατήρήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.            
 • Να μάθουν από άλλους και να αυξήσουν την ικανότητά τους να προκαλούν άλλους έτσι ώστε από κοινού να αναπτύξουν στρατηγικούς στόχους σε έναν οργανισμό
 • Να διαμορφώνουν πραγματικές στρατηγικές αποφάσεις, ίσως για πρώτη φορά στην ακαδημαϊκή τους καριέρα
 • Να κατανοούν ορισμούς και βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον τομέα του Στρατηγικού Μάνατζμεντ.
 • Να αναζητούν τρόπους αντίδρασης σε διαφορετικά επιχειρηματικά θέματα και προβλήματα
 • Να έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις συνεργατικές τους δεξιότητες μάθησης και επικοινωνίας (προφορικές και γραπτές) μέσω παρουσιάσεων, γραπτών περιπτώσεων και ομαδικών εργασιών
 • Να κατανοούν τα θετικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των στρατηγικών στους οργανισμούς, στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία, όπως θέματα ηθικής και κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων.
 • Να κατανοήσουν την παγκοσμιοποιημένη οικονομία και το Διαδίκτυο, καθώς και τις τρέχουσες και μελλοντικές επιδράσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες
 • Να κατανοήσουν τον ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης και της επιχειρηματικής ηθικής κοινωνικής ευθύνης στη στρατηγική της επιχείρησης
 • Να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης με την ανάπτυξη και κατανόηση του πότε και πώς να εφαρμόζουν θεωρίες και τεχνικές τις οποίες έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα μαθήματα όπως παραγωγή, χρηματοοικονομική, λογιστική, πληροφοριακά συστήματα, μάρκετινγκ κ.λπ

 

Το συγκεκριμένο μάθημα πρέπει να παρακολουθείται κατά το τελευταίο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών ενός φοιτητή, έτσι ώστε να χρησιμοποιεί γνώσεις από όλα τα προσφερόμενα μαθήματα.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Ν. Γεωργόπουλος, «Στρατηγικό Μάνατζμεντ», Εκδόσεις Γ. Μπένου,Γ’ ‘Εκδοση, 2013
 • Β. Παπαδάκης, «Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία», Τόμος Α' Θεωρία, Eκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ