Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΔΕ52
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Α. Παντουβάκης, Ι. Θεοτοκάς
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι ο συνδυασμός θεωριών και εργαλείων του μάνατζμεντ, της οργάνωσης και της οργανωσιακής συμπεριφοράς, τα οποία προσαρμόζει και εξειδικεύει προκειμένου να αναλύσει τα οργανωτικά και διοικητικά χαρακτηριστικά των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση πρακτικών εφαρμογών και παραδειγμάτων. Το μάθημα έχει σαν στόχο την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και μεθοδολογικών εργαλείων της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και την εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών σε συγκεκριμένες ενότητες της οργάνωσης και διοίκησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Στην ύλη του μαθήματος εμπεριέχονται μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα από τη ναυτιλιακή βιομηχανία που στοχεύουν στον εμπλουτισμό της ανάλυσης και κατανόησης του μαθήματος.

Περιεχόμενο:

 1. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ναυτιλίας και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 2. Οι λειτουργίες της ναυτιλιακής επιχείρησης
 3. Η οργάνωση της ναυτιλιακής επιχείρησης
 4. Προσδιοριστικοί παράγοντες τηςς οργανωτικής δομής
 5. Τμηματοποίηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 6. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στην ξηρά και στο πλοίο
 7. Διοίκηση ασφάλειας στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 •  Να έχουν γνώση της φιλοσοφίας και του περιεχομένου των βασικών θεωριών της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων στον τομέα της ναυτιλιακής βιομηχανίας (γνώση).
 •  Να προσαρμόζουν τα θεωρητικά εργαλεία και τις έννοιες του μάνατζμεντ στο ιδιαίτερο περιβάλλον των ναυτιλιακών επιχειρήσεων (εφαρμογή).
 •  Να περιγράφουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας τους και να συγκρίνουν τις ιδιαιτερότητες που παρατηρούνται ως προς την οργάνωση και τη διοίκησή τους σε σχέση με τους οργανισμούς άλλων κλάδων (γνώση, κατανόηση και αξιολόγηση).
 •  Να κατανοούν και να αναλύουν τις προκλήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι σύγχρονοι ναυτιλιακοί οργανισμοί (κατανόηση και ανάλυση).
 •  Να γνωρίζουν, να διακρίνουν και να περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων (γνώση).
 •  Να γνωρίζουν έννοιες όπως η τμηματοποίηση στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, το ανθρώπινο δυναμικό και πως διοικείται, και τέλος, η ασφάλεια (γνώση).
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Θεοτοκάς, Ι. (2014). Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων. Εκδόσεις: Αλεξάνδρεια. ISBN13: 9789602216156.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ