Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΔΙΚ28
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικού Πεδίου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Κ. Δελούκα
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει το ισχύον νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου όπως αυτό διαμορφώθηκε εξελικτικά στην ΕΕ. Ειδικότερα,  το μάθημα εστιάζει στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των συναλλασμένων, όπως, π.χ. στις ρυθμίσεις για τις εμπορικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, την προστασία του ψηφιακού καταναλωτή, τις ηλεκτρονικές υπογραφές κ.ά.

Περιεχόμενο:

 •  Α) Η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ηλεκτρονικό Εμπόριο και διαδίκτυο. Η οικονομική διάσταση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το ζήτημα των Ηλεκτρονικών Διευθύνσεων (domain names). Ο ρόλος της «αυτορρύθμισης».  Ζητήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και εφαρμοστέου δικαίου στις συναλλαγές μέσω του διαδικτύου.
 •  Β) Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για το ηλεκτρονικό Εμπόριο, ιδίως οι Οδηγίες για: α) «το ηλεκτρονικό εμπόριο», β) «τις ηλεκτρονικές υπογραφές». Το εναρμονισμένο Ελληνικό Δίκαιο, ήτοι: το ΠΔ 131/03 για το ηλεκτρονικό εμπόριο,  και  το ΠΔ 150/00 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές.
 •  Γ) Η προστασία του «ηλεκτρονικού καταναλωτή». Η προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 •  Να γνωρίζουν τις νομικές προϋποθέσεις  υπό τις οποίες δύναται να δημιουργήσουν  ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.
 •  Να κατανοούν το ρόλο της ΕΕ στην ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας.
 •  Να διακρίνουν τα θετικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου για τις συναλλαγές τους.
 •  Να προσδιορίζουν ποιο δίκαιο διέπει τις διασυνοριακές τους ηλεκτρονικές συναλλαγές.
 •  Να γνωρίζουν  ποια είναι τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το δίκαιο  στους ψηφιακούς καταναλωτές.
 •  Να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους γύρω από τη κατάχρηση των προσωπικών τους δεδομένων και να  γνωρίζουν τη σχετική νομοθεσία για την προστασία αυτών.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 •  Κ. Δελούκα-Ιγγλέση (2015) Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
 •  Ελ. Αλεξαδρίδου (2010) Δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.
 •  Ι. Ιγγλεζάκης (2018) Δίκαιο πληροφορικής, 3η έκδ., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ