Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΔΙΚ29
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικού Πεδίου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Ε. Νίνα-Παζαρζή (Ομότιμη Καθηγήτρια), Μ. Τσαγκάρης (ΕΔΙΠ)
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η διάσταση του φύλου σε σχέση με την εργασιακή ζωή με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μελέτη της εργασίας είναι σύνθετη και πολυδιάστατη, με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία, τα επίπεδα εκπαίδευσης και ικανοτήτων, το είδος δραστηριότητας και τον τομέα εργασίας.

Αναλύονται οι έμφυλες διακρίσεις, κάθετες και οριζόντιες, που υπάρχουν στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Αναπτύσσονται κριτικά οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις (κοινωνιολογικές, οικονομικές, νομικές) σχετικά με τα ανωτέρω θέματα και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποτύπωση της πραγματικότητας σύμφωνα με εμπειρικές έρευνες και μελέτες με εστίαση στις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά την οικονομική συμπεριφορά και την επιχειρηματικότητα.

Ανάλυση ειδικών περιπτώσεων της έμφυλης διάστασης της συμμετοχής στο χώρο των επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι η Ισότητα των Φύλων αποτελεί έναν τομέα που αφενός διαπερνά όλα τα επιστημονικά αντικείμενα και γνωστικά πεδία και αφετέρου πηγάζει από την ίδια την κοινωνική πραγματικότητα και ως εκ τούτου η διεπιστημονική προσέγγιση είναι αναγκαία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα:

  •  Διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις κύριες οικονομικές και κοινωνιολογικές θεωρίες σε σχέση με το φύλο και την εργασία, τις σχέσεις των φύλων στην αγορά Εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα και ειδικότερα τις έμφυλες διαφορές στο μάνατζμεντ.
  •  Κατανοήσουν τα προβλήματα που αφορούν το φύλο και την εργασία σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών και μελετών στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.
  •  Ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τις έμφυλες διακρίσεις στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον αλλά και την κοινωνία.
  •  Αποκτήσουν τις δεξιότητες ώστε να ανακαλύπτουν και να  εξετάζουν τις έμφυλες διακρίσεις στο χώρο της εργασίας και να προάγουν την ισότητα.
  •  Θα έχουν τη δυνατότητα, όταν ενταχθούν στο χώρο των οργανώσεων να αναλύουν την πραγματικότητα και να  αναδιοργανώνουν, να βελτιώνουν, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν τις διαδικασίες άσκησης πολιτικής, έτσι ώστε η οπτική της ισότητας των φίλων να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα των επιχειρήσεων.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  •  Ε. Νίνα-Παζαρζή  (2019)  ‘Κοινωνικό Φύλο και Εργασία’ Αθήνα: Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.
  •  Hakim, C. (2016) Key issues in women's work: Female diversity and the polarisation of women's employment. Routledge-Cavendish.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ