Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΜΑΘ37-1
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Φ. Νταλιάνης, Β. Πέκκα-Οικονόμου (Ομότιμη Καθηγήτρια)
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι  να παράξει βασικές γνώσεις στο θέμα της επιχειρηματικής ηθικής και δεοντολογίας και να τις προτάξει στην επιχειρηματική διακυβέρνηση. Στα πλαίσια του μαθήματος, επεξηγούνται οι βασικές έννοιες της ηθικής και δεοντολογίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Αρχικά παρουσιάζεται η έννοια της ηθικής φιλοσοφίας δείχνοντας πώς η ηθική θεωρία μπορεί να ισχύει  στο πλαίσιο των επιχειρήσεων. Αναλύονται  οι βασικές έννοιες της ηθικής και φιλοσοφίας και δίνεται έμφαση στην κοινωνική διάσταση της σύγχρονης επιχείρησης. Γίνεται  εκτεταμένη αναφορά στα Διεθνή πρότυπα και στις κατευθύνσεις που δίνονται από Οργανισμούς και Θεσμούς προς τις πολυεθνικές εταιρίες στα πλαίσια: των εργασιακών σχέσεων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων του καταναλωτή, της διαφάνειας, της ασύμμετρης πληροφόρησης, της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, του ανταγωνισμoύ, της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας.   

Περιεχόμενο:

 •  Αντίληψη και κατανόηση  διαπολιτισμικότητας των επιχειρήσεων
 •  Αντίληψη και κατανόηση του Θεσμικού πλαισίου των επιχειρήσεων
 •  Ορισμοί και Εννοιες Επιχερηματικής Ηθικής και δεοντολογίας
 •  Ορισμοί και έννοια Εταιρικής διακυβέρνησης
 •  Εταιρική διακυβέρνηση και χρηματοδότητση επιχειρήσεων (διαφάνεια,λογοδοσία, θέματα εξουσίας, μέτοχοι και ενδιαφερόμενα μέρη, κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης)
 •  Η σημασία και ο ρόλος της αγοράς και του πελάτη στη σύγχρονη επιχείρηση
 •  Η σημασία και ο ρόλος των εργαζόμενων στη σύγχρονη επιχείρηση
 •  Η ευθύνη της σύγχρονης επιχείρησης απέναντι στο φυσικό και στο ανθρώπινο περιβάλλον
 •  Σύγχρονα Διεθνή πρότυπα και Θεσμοί επιχειρηματικής Υπευθυνότητας
 •  Πλεονεκτήματα και Οφέλη της επιχειρηματικής Ηθικής
 •  Μέθοδοι ανάλυσης καλών επιχειρηματικών πρακτικών
 •  Σχεδιασμός και υλοποίηση καλών πρακτικών
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Προκειμένου να επιτευχθεί με επιτυχία ο σκοπός του μαθήματος, οι φοιτητές με την παρακολούθηση και συμμετοχή τους θα είναι σε θέση:

 •  να αντιληφθούν την ευθύνη της σύγχρονης επιχείρησης στο φυσικό, κοινωνικό και διαπολιτισμικό περιβάλλον.
 •  να κατανοήσουν την επιρροή των ενδιαφερόμενων μερών στην επιχείρηση.
 •  να κατανοήσουν την ηθική θεωρία με βάση τα ορθολογικά κριτήρια.
 •  να περιγράψουν και να αναλύσουν τις κύριες έννοιες τις επιχειρηματικής ηθικής και δεοντολογίας και τη σημασία της για τη σύγχρονη επιχείρηση.
 •  να αναγνωρίσουν τις καλές επιχειρηματικές πρακτικτές που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ευημερία της επιχείρησης αλλά και του περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιείται.
 •  να συμπεριφέρονται ως υπεύθυνα άτομα στον επιχειρηματικό κόσμο, εφαρμόζοντας τις γνώσεις τους περί ηθικής και δεοντολογίας.
 •  να διαχειρίζονται ηθικά διλήμματα στο εργασιακό τους περιβάλλον.
 •  να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις, αναγνωρίζοντας τις συνέπειές τους με βάση τις ηθική και δεοντολογία των επιχειρήσεων. 
 •  να τεκμηριώνουν επιστημονικά την απόψή τους σχετικά με τα ηθικά διλήματα και τις θετικές ή αρνητικές συνέπειές τους  στις επιχειρήσεις.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 •  "Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία. Στην εποχή της Εταιρικής Διακυβέρνησης», Γιάννης Θανόπουλος, Εκδοτικός Οίκος «Φαίδιμος», 3η έκδοση, 2013.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ