Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΛΟΓ21
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
 3 / - / 1 / -
Εξάμηνο Μαθήματος
8o
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
7
Διδάσκων / ουσα
 Ι. Σώρρος (Ομότιμος Καθηγητής)
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Η Διοικητική Λογιστική ως συνέχεια της χρηματοοικονομικής Λογιστικής και της Λογιστικής Κόστους συμβάλλει στη διοικητική υποστήριξη των οικονομικών λειτουργιών των οικονομικών μονάδων και υποστηρίζει τη λήψη διοικητικών αποφάσεων.

Το μάθημα αναπτύσσεται σε ενότητες που καλύπτουν τα πιο κάτω θέματα:

 1. Κατανόηση της συμπεριφοράς του κόστους
 2. Κατανομή πόρων και κόστος δυναμικότητας
 3. Καταλογισμό του κόστους σε κέντρα κόστους παραγωγής
 4. Κοστολογικά συστήματα κατά δραστηριότητα
 5. Διοίκηση κατά δραστηριότητα
 6. Λήψη αποφάσεων με βάση το κόστος
 7. Αποκέντρωση
 8. Πίνακας εξισορροπημένης στοχοθεσίας
 9. Χρηματοοικονομικά μέτρα ελέγχου απόδοσης
 10. Μέτρα ελέγχου απόδοσης επενδύσεων
 11. Έλεγχος απόδοσης πελάτη
 12. Συστήματα κινήτρων
 13. Τρόποι κατάρτισης προϋπολογισμών
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει τα κόστη  των λειτουργιών των οικονομικών μονάδων.
 • Προσδιορίζει τα κόστη των λειτουργιών των οικονομικών μονάδων.
 • Ερμηνεύει τη συμπεριφορά του κόστους.
 • Σχεδιάζει δείκτες απόδοσης.
 • Εφαρμόζει δείκτες απόδοσης.
 • Συντάσσει  εκθέσεις εκτιμήσεων των αποδόσεων των μονάδων στο σύνολό τους αλλά και των επιμέρους τμημάτων ξεχωριστά.
 • Υποστηρίζει τον έλεγχο της απόδοσης όλων των λειτουργικών τμημάτων των μονάδων.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Προηγμένη Διοικητική Λογιστική, Εκδόσεις Brokenhill, Nicosia 2017.
 • Managerial Accounting, Garrison-Noreen-Brewer, McGraw-Hill, 2018.
 • Διοικητική Λογιστική, Νεγκάκης-Κουσενίδης, Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, 2016.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ