Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΧΡΗ16
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
7ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
7
Διδάσκων / ουσα
Π. Αρτίκης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από την αυξημένη και έντονη μεταβλητότητα των τιμών όλων των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν συντελέσει η παγκοσμιοποίηση των αγορών η άνευ προηγούμενου ύπαρξη και ελευθερία κίνησης επενδυτικών και κερδοσκοπικών κεφαλαίων παγκοσμίως και η συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση των επενδυτών για υψηλότερες αποδόσεις. Στην νέα αυτή πραγματικότητα τόσο τα στελέχη των επιχειρήσεων και οι υποψήφιοι επενδυτές έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά από κινδύνους που επηρεάζουν διάφορους τομείς της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας.

Αντικειμενικός σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική παρουσίαση των διαφόρων ειδών κινδύνου που αντιμετωπίζει το σύγχρονο χρηματοοικονομικό στέλεχος στις βασικές δραστηριότητες του είτε εντός της επιχείρησης είτε σαν εξωτερικός επενδυτής, καθώς και των μεθόδων που έχει στη διάθεση του για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι διάφοροι κίνδυνοι επηρεάζουν τη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων, την αποτίμηση επιχειρήσεων και την αξιολόγηση πάγιων επενδύσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα γνωρίζει:

 • Τα διάφορα είδη κινδύνων που αντιμετωπίζει το σύγχρονο χρηματοοικονομικό στέλεχος.
 • Τις τεχνικές και τις μεθόδους μέτρησης του κίνδυνου.
 • Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου.
 • Τα βασικά παράγωγα προϊόντα.
 • Τη σχέση μεταξύ κινδύνου και συνολικής αξίας της επιχείρησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί:

 • Να υπολογίζει την τιμή ενός παράγωγου συμβολαίου.
 • Να εκτιμά τον κίνδυνο μιας επιχείρησης.
 • Να αναλύει τις επιπτώσεις των διάφορων παραγόντων κινδύνου στην συνολική αξία της εταιρείας.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • A. Damodaran, “Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις”, 1η Έκδοση, Broken Hill Publishers, 2013.
 • Π. Γ. Αρτίκης, “Διαχείριση Αξίας και Κινδύνου”, Εκδόσεις Φαίδιμος, 2014.
 • Saunders Anthony, Cornett Marcia, «Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Διαχείριση Κινδύνων», 2017, Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ