Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΠΛΗ51
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / 1 / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
7ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
7
Διδάσκων / ουσα
Ε. Κοπανάκη
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και η επεξήγηση βασικών εννοιών και θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στα πλαίσια του μαθήματος περιγράφονται και εξετάζονται διαφορετικοί τύποι και κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων και αναλύονται τα θετικά αποτελέσματα και οι επιπτώσεις τους στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επίσης, περιγράφονται παραδοσιακές και σύγχρονες μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδίασης, ανάπτυξης και υλοποίησης  Πληροφοριακών Συστημάτων στις επιχειρήσεις. Τέλος, εξετάζεται ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στη λήψη αποφάσεων και στο στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων.

Περιεχόμενο:

 • Ορισμοί και βασικά χαρακτηριστικά Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Δεδομένα και πληροφορίες
 • Η έννοια του Συστήματος
 • Επιπτώσεις, οφέλη και περιορισμοί της τεχνολογίας
 • Μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης  Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Ζητήματα υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων στις επιχειρήσεις
 • Κατηγορίες και είδη Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών
  • Συστήματα Επιχειρησιακής Έρευνας
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
  • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Πληροφοριακά Συστήματα επιπέδου επιχείρησης /οργανισμού
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν ορισμούς και βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν διαφορετικά είδη και κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων.
 • Να κατανοούν τα θετικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς, στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία.
 • Να μπορούν να αναλύσουν το ρόλο των Πληροφορικών Συστημάτων σε διαφορετικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα.
 • Να κατανοούν τις διαφορετικές μεθοδολογίες σχεδιασμού και υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων και να μπορούν να προσδιορίσουν κατάλληλες μεθοδολογίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις.
 • Να αναλύουν τη σχέση των πληροφοριακών συστημάτων με την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από τις επιχειρήσεις.
 • Να σχεδιάζουν διαγράμματα ροής δεδομένων και επιχειρηματικών διεργασιών, ώστε να μπορούν να υποστηριχθούν από Πληροφοριακά Συστήματα.
 • Να σχεδιάζουν και να χρησιμοποιούν σχεσιακές βάσεις δεδομένων.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης», 11η Αμερικανική Έκδοση / 2014, Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ.
 • «Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: Διεργασίες, Συστήματα και Πληροφορίες», Έκδοση: 1/2017,  McKinney Earl and Kroenke David, Broken Hill Publishers LTD.
 •  «Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων» Γ’ Έκδοση: Γ. Οικονόμου, Ν. Γεωργόπουλου εκδ. Ε. Μπένου, 2004, Αθήνα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ