Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΠΑΡ05
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
4
Διδάσκων / ουσα
Π. Χουντάλας
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Περιεχόμενο:

 • Εξέλιξη Διοίκησης Παραγωγής
 • Σύστημα Παραγωγής
 • Επιχειρηματικές Αποφάσεις
 • Επιχειρηματική Στρατηγική
 • Στρατηγική Παραγωγής
 • Εξέλιξη Ρόλου Παραγωγής
 • Παραγωγική Δυναμικότητα
 • Οικονομίες & Αντιοικονομίες Κλίμακας
 • Προσδιορισμός Αναγκών Εξοπλισμού
 • Μελέτη Εργασίας
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Πρόβλεψη Ζήτησης
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι κύριοι στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα αυτού του μαθήματος είναι:

 • Να δώσει μία γενική εικόνα των προβλημάτων που σχετίζονται με αποφάσεις Δ.Π. και να παρουσιάσει την σημασία τους για την αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης.
 • Να παρουσιάσει ορισμένες μεθοδολογίες/τεχνικές και προσεγγίσεις για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων Δ.Π.
 • Να δημιουργήσει το υπόβαθρο για περαιτέρω εμβάθυνση.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Κ.Ν. Δερβιτσιώτης (2006),  Διοίκηση Παραγωγής, 4η Έκδοση (Νομική Βιβλιοθήκη).
 • Α.Γ. Λαγοδήμος (2019), Διοίκηση Παραγωγής (Διαφάνειες Παραδόσεων).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ