Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τρία μαθήματα επιλογής από τα μαθήματα επιλογής Εαρινού Εξαμήνου.