Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΜΑΡ43
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / 1
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΜΑΡ04 - Μάρκετινγκ
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
-
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
-
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
5
Διδάσκων / ουσα
Δ. Κάμπης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το συγκεκριμένο μάθημα αφορά στην λήψη αποφάσεων μέσα σε μία Επιχείρηση, τόσο για την Προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και για την προώθηση των προϊόντων της σε άλλες επιχειρήσεις. 

Περιγράφεται η τμηματοποίηση των βιομηχανικών αγορών ως μία διαδικασία σταδίων και πολλαπλών κριτηρίων.

Παρουσιάζονται τα κριτήρια και οι σύνθεση του ΚΑΑ και οι συνέπειες για την χάραξη αντίστοιχων στρατηγικών Β2Β Μάρκετινγκ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του ουσιαστικού μαθήματος του προγράμματος σπουδών ΟΔΕ, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

  • Να αντιλαμβάνεται πλήρως τη διαφορά των βιομηχανικών αγορών και του βιομηχανικού Μάρκε-τινγκ.
  • Να διακρίνει τις διαστάσεις της λήψης αποφάσεων από επιχειρήσεις.
  • Να γνωρίζει  τη διαδικασία επιλογής προμηθευτών σε επιχειρήσεις.
  • Να κατανοεί το ρόλο του Κέντρου Αγοραστικών Αποφάσεων και τα αγοραστικά κριτήρια.
  • Να αντιλαμβάνεται τη διαδικασία τμηματοποίησης στις βιομηχανικές αγορές.
  • Να αναπτύσσει ένα εξειδικευμένο μίγμα Μάρκετινγκ για Β2Β προϊόντα.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • Στρατηγικό Βιομηχανικό (B2B) Μάρκετινγκ, Αυλωνίτης Γεώργιος, Δημητριάδης Σέργιος, Ήντουνας Κωνσταντίνος, Εκδόσεις Rosili, 2014.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ