Κωδικός Μαθήματος
 ΔΕΛΟΓ23
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
 Επιστημονικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Διδάσκων / ουσα
Ν. Μπέλεσης (Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος), Γ. Παπαναστασόπουλος (Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων)
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει την χρησιμότητα και τους σκοπούς διερεύνησης, ερμηνείας και αξιολόγησης των λογιστικών καταστάσεων.

Περιεχόμενο:

1η Ενότητα: Σκοποί Χρήσης και Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων.

2η Ενότητα: Θεμελιώδη Λογιστικά Θέματα.

3η Ενότητα: Είδη, Μέθοδοι και Προβλήματα Μεθόδων Ανάλυσης

4η Ενότητα: Ανάλυση Ρευστότητας και Δραστηριότητας.              

5η Ενότητα: Ανάλυση Αποδοτικότητας και Δραστηριότητας.

6η Ενότητα: Ανάλυση Κεφαλαιακής Δομής.

7η Ενότητα: Ανάλυση Επενδύσεων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ