Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ένα μάθημα επιλογής από τα μαθήματα επιλογής του Χειμερινού Εξαμήνου.