Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΛΟΓ06
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
6 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Διδάσκων / ουσα
Ι. Σώρρος (Ομότιμος Καθηγητής)
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Η Λογιστική Κόστους, αυτόνομος κλάδος της Λογιστικής, μαζί με τη Χρηματοοικονομική Λογιστική αποτελούν τη βάση της Διοικητικής Λογιστικής, γνωστικού αντικειμένου υποστήριξης της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Στα μαθήματα αναπτύσσονται 6 ενότητες με θεωρητική κατάρτιση και πρακτικές εφαρμογές:

 1. Έννοιες κόστους και Διοικητική Λογιστική
 2. Συστήματα Κόστους και τεχνικές κόστους
  1. Πλήρης Κοστολόγηση
   1. Κοστολόγηση κατά παραγγελία
   2. Κοστολόγηση κατά Φάση
  2. Μεταβλητή Κοστολόγηση
  3. Συστήματα με βάση την αξία
   1. Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα
   2. Λιτή Κοστολόγηση
   3. Just In Time
   4. Κοστολόγηση Αντίθετης Ροής
 3. Πρότυπη Κοστολόγηση
 4. Προϋπολογισμοί
 5. Βραχυπρόθεσμες διοικητικές αποφάσεις
 6. Λογιστική Κόστους με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και σχέδια
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος (το οποίο αποτελεί τη συνένωση των μαθημάτων Ανάλυση Κόστους Ι και ΙΙ του παλαιού προγράμματος σπουδών)  ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Ερμηνεύει και Διατυπώνει τις έννοιες του κόστους.
 • Ταξινομεί  τις έννοιες του κόστους.
 • Υπολογίζει το κόστος  παραγωγής των μεταποιητικών παραγωγικών μονάδων (βιομηχανικών και μη).
 • Υπολογίζει το κόστος  παραγωγής των μονάδων.
 • Υπολογίζει το κόστος της παροχής υπηρεσιών.
 • Κατανοεί και υπολογίζει  τα πρότυπα  διαδικασιών και ελέγχου.
 • Υπολογίζει αποκλίσεις από τα πρότυπα.
 • Συντάσσει προϋπολογισμούς.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Τεχνικές & Διαχείριση Κόστους, Needles-Powers-Crosson, Εκδόσεις BrokenHill, Nicosia 2017.
 • Λογιστική Κόστους,  Μπάλλας, Χέβας, Βλήσμας, Εκδόσεις Ευγενία Σωτ. Μπένου, Αθήνα 2017.
 • Managerial Accounting, Garrison-Noreen-Brewer, MacGrawHill, 2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ