Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΑΓΓ03
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
3ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Αγγλικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Ξένη Γλώσσα
Τύπος Μαθήματος
-
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
2
Διδάσκων / ουσα
Π. Μομόρη
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σύνταξη επιστολών:

 • Για κρατήσεις
 • Για πληροφορίες υπηρεσιών, τιμών
 • Με απαντήσεις σε παροχή πληροφοριών
 • Για παραγγελίες
 • Για πιστώσεις
 • Για πληρωμές και εισπράξεις
 • Για αντιπροσωπίες και πρακτορεία
 • Για ασφάλειες

Διδασκαλία αυθεντικών  κειμένων σε συνδυασμό με ανάπτυξη κριτικής σκέψης σε θέματα:

 • Επιχειρηματικών κεφαλαίων
 • Γραφικών αναπαραστάσεων και επικοινωνίας
 • Επιχειρησιακής έρευνας
 • Εμπορικών επιχειρήσεων
 • Μικρομεσαίων εταιρειών
 • Μεθόδων τρόπων πληρωμής ξένων επιχειρήσεων (διεθνές εμπόριο) σε συνάλλαγμα
 • Αεροπορικών, οδικών, πλωτών, σιδηροδρομικών ταξιδιών
 • Συνεδριακών εγκαταστάσεων
 • Ταξιδιών και καταλυμάτων/ξενοδοχείων
 • Διαδρομών και δρομολογίων
 • Διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων (visa)
 • Ασφάλισης διακοπών
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

 • έχουν εξασκηθεί στην επεξεργασία και γραφή εμπορικών επιστολών:
  • Για κρατήσεις
  • Για πληροφορίες υπηρεσιών, τιμών
  • Με απαντήσεις σε παροχή πληροφοριών
  • Για παραγγελίες
  • Για πιστώσεις
  • Για πληρωμές και εισπράξεις
  • Για αντιπροσωπίες και πρακτορεία
  • Για ασφάλειες
 • επεξεργάζονται και κατανοούν αυθεντικά κείμενα με θέματα:
  • Επιχειρηματικών κεφαλαίων
  • Γραφικών αναπαραστάσεων και επικοινωνίας
  • Επιχειρησιακής έρευνας
  • Εμπορικών επιχειρήσεων
  • Μικρομεσαίων εταιρειών
  • Μεθόδων τρόπων πληρωμής ξένων επιχειρήσεων (διεθνές εμπόριο) σε συνάλλαγμα
  • Αεροπορικών, οδικών, πλωτών, σιδηροδρομικών ταξιδιών
  • Συνεδριακών εγκαταστάσεων
  • Ταξιδιών και καταλυμάτων/ξενοδοχείων
  • Διαδρομών και δρομολογίων
  • Διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων (visa)
  • Ασφάλισης διακοπών
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Διαδικτυακή Εμπορική Αλληλογραφία, Mormori P., Commercial Correspondence, Φαίδιμος.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ