Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΜΑΡ04
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
4 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
3ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Διδάσκων / ουσα
Μ. Τσόγκας
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το συγκεκριμένο μάθημα αφορά στην εισαγωγή στην Επιστήμη του Μάρκετινγκ, ως ενός τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Παρουσιάζει το Μάρκετινγκ ως μία σημαντική λειτουργία της Επιχείρησης, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Αρχικώς, παρουσιάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις και επιχειρηματικές φιλοσοφίες και δίνεται έμφαση στον Προσανατολισμό προς το Μάρκετινγκ. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αναγκαιότητα και η χρησιμότητα του Μάρκετινγκ στις σύγχρονες οικονομίες και κοινωνίες.

Ως εισαγωγικό μάθημα, παρουσιάζονται οι έννοιες της Έρευνας Μάρκετινγκ και της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή, οι οποίες όμως αποτελούν ξεχωριστούς επιστημονικούς χώρους. Τέλος, παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες της στρατηγικής Μάρκετινγκ, η Τμηματοποίηση των Αγορών, η Στόχευση των κατάλληλων τμημάτων και η Τοποθέτηση της Πρότασης της επιχείρησης στην αγορά και στο μυαλό των καταναλωτών.

Το μάθημα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του Μίγματος Μάρκετινγκ (Προϊόν, Τιμολόγηση, Διανομή και Προβολή) ως το βασικό εργαλείο άσκησης των πολιτικών Μάρκετινγκ σε μια επιχείρηση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του βασικού μαθήματος του προγράμματος σπουδών ΟΔΕ, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

  • Να προσδιορίζει με ακρίβεια την έννοια και το περιεχόμενο της λειτουργίας του Μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις.
  • Να αντιλαμβάνεται την εφαρμογή του Μάρκετινγκ σε διαφορετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, κερδοσκοπικών και μη, καταναλωτικών και βιομηχανικών, εγχώριων και εξαγωγικών αγορών.
  • Να διακρίνει τα βήματα της στρατηγικής Μάρκετινγκ.
  • Να αναγνωρίζει το περιεχόμενο του Μίγματος Μάρκετινγκ και να κατανοεί τον ρόλο που αυτό διαδραματίζει στην επιτυχία μιας επιχείρησης.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ» Π. Μάλλιαρης Δ’ Έκδοση, εκδ. Σταμούλη, 2012, Αθήνα.
  • «Βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ », Α. Τσακλάγκανος,  Αφοι. Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε., 2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ