Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΙΚ02-2
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
4 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
3ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
5
Διδάσκων / ουσα
Ι. Κοκορέ
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και επεξήγηση βασικών εννοιών και θεμάτων που σχετίζονται με την Μακροοικονομική Θεωρία. Στα πλαίσια του μαθήματος περιγράφονται και εξετάζονται διάφορα είδη και κατηγορίες μακροοικονομικών ζητημάτων, όπως η μέτρηση και συνοπτική παρουσίαση του εισοδήματος μίας οικονομίας, ο προσδιορισμός του εισοδήματος ισορροπίας μίας οικονομίας, η ζήτηση και προσφορά χρήματος και ο καθορισμός του επιτοκίου.   Επίσης, αναλύονται τα θετικά αποτελέσματα και οι επιπτώσεις της άσκησης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στη διαμόρφωση του εισοδήματος μίας οικονομίας, και συνεπώς στα φυσικά πρόσωπα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Γίνεται περιγραφή και ανάλυση των εννοιών του δημοσίου ελλείμματος, του δημοσίου χρέους και του πληθωρισμού.

Περιεχόμενο:

 • Βασικές Οικονομικές Έννοιες, Οικονομικό Κύκλωμα
 • Ορισμός και Μέτρηση Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος
 • Κατανάλωση, Επένδυση, Αποταμίευση και Κρατικές Δαπάνες
 • Προσδιορισμός Ισορροπίας του Εθνικού Εισοδήματος
 • Δημοσιονομική Πολιτική και Πολλαπλασιαστής Εισοδήματος
 • Ορισμός του Χρήματος, Πολλαπλασιαστής Χρήματος, ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας
 • Ζήτηση και Προσφορά Χρήματος, Προσδιορισμός του Επιτοκίου
 • Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική
 • Επιχειρηματικές Διακυμάνσεις
 • Ορισμός Ανεργίας, Αίτια και Κόστος της Ανεργίας
 • Κυκλική Ανεργία και Φυσικό Ποσοστό Ανεργίας
 • Πληθωρισμός: Αίτια, Κόστος Πληθωρισμού και Προσδοκίες
 • Έλλειμμα, Χρέος και Πληθωρισμός
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τους ορισμούς και τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον τομέα της Μακροοικονομικής Θεωρίας.
 • Να αναγνωρίζουν, να διατυπώνουν και να αναλύουν διαφορετικά είδη και κατηγορίες μακροοικονομικών θεμάτων.
 • Να κατανοούν τα θετικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της άσκησης οικονομικής πολιτικής στα φυσικά άτομα, στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία.
 • Να αξιολογήσουν τα σύγχρονα ζητήματα μακροοικονομικής κατάστασης σε βασικό επίπεδο.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • D. Yannelis, “An Introduction to Macroeconomic Theory”, Athens, 2013 (in Greek).
 • W. Baumol and A. Blinder, “Macroeconomics: Principles and Policy” Broken Hill Publishers, 2011 (Greek translation).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ