Κωδικός Μαθήματος
 ΔΕΠΑΡ02-1
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
 4 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
2ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
5
Διδάσκων / ουσα
Α. Φουστέρης, Α. Αλεξανδροπούλου (ΕΔΙΠ)
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Τα τεχνολογικά συστήματα σχεδιάζονται για να  επιλύουν προβλήματα. Η αξιοποίησή τους επιφέρει συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο και στο περιβάλλον. Τέσσερα τεχνολογικά συστήματα καλύπτουν σχεδόν όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες: Παραγωγή, Κατασκευές, Επικοινωνίες, Μεταφορές, ενώ η παραγωγή και χρήση της ενέργειας αποτελεί τη βασική αρχή της λειτουργίας των τεσσάρων συστημάτων που προαναφέρθηκαν.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου των τεχνολογικών συστημάτων στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον λειτουργίας των οικονομικών μονάδων. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύεται η οικονομική, περιβαλλοντική, ενεργειακή, διοικητική και τεχνολογική διάσταση διαφόρων Βιομηχανικών κλάδων της οικονομίας. Παρουσιάζονται επίσης οι αλληλεπιδράσεις της τεχνολογίας με τις λειτουργίες των οικονομικών μονάδων.

Περιεχόμενο:

Τεχνολογία

 • Βασικές έννοιες
 • Τα στοιχεία του τεχνολογικού συστήματος
 • Εφαρμογή της τεχνολογίας:
  • Παραγωγή προϊόντων και δομών,
  • Μετάδοση πληροφοριών και ιδεών
  • Μεταφορές
  • Ενέργεια
 • Τα συστήματα τεχνολογίας στη σύγχρονη κοινωνία

Βιομηχανικοί Κλάδοι Επεξεργασίας

Τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση βιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας κατά διεργασία παραγωγής

 • Μηχανικές Διεργασίες
 • Θερμικές Διεργασίες
 • Χημικές και Ηλεκτροχημικές Διεργασίες
 • Βιολογικές ή Βιοτεχνολογικές διεργασίες
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει τα στοιχεία ενός τεχνολογικού συστήματος
 • Αναγνωρίζει τις εισροές/εκροές ενός τεχνολογικού συστήματος
 • Διακρίνει τις διεργασίες παραγωγής
 • Εξηγεί τις προκλήσεις της τεχνολογίας
 • Να υιοθετεί θετική στάση αναφορικά  με τη χρήση τεχνολογικών συστημάτων για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Ανάλυση Συστημάτων Τεχνολογίας, Σ. Καρβούνης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ, 2017.
 • Technology in Context: Technology Assessment for Managers, Ernest Braun, Routledge, 1998.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ