Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΜΑΘ05-1
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
4 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
1ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Διδάσκων / ουσα
Μ. Σφακιανάκης, Π. Μαραβελάκης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των μαθηματικών «εργαλείων» που είναι απαραίτητα για να επιλυθούν προβλήματα οικονομικών εφαρμογών. Συγχρόνως γίνονται κατανοητές, μέσα από τις εφαρμογές τους, μαθηματικές έννοιες που σε πρώτη ματιά μοιάζουν «αφηρημένες», ενώ δίνονται βασικά στοιχεία της μαθηματικής θεωρίας και αντίστοιχες εφαρμογές με τις λύσεις τους που καλύπτουν διαφορετικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων.

Περιεχόμενο: Μαθηματικά της Οικονομίας, Επίλυση συστημάτων (Μέθοδος απαλοιφής Gauss – Jordan), Βασικές μορφές συναρτήσεων (Γραμμικές συναρτήσεις, Τετραγωνικές συναρτήσεις, Πολυωνυμικές συναρτήσεις), Εκθετικές και Λογαριθμικές συναρτήσεις, Παράγωγοι (Παραγωγικότητα και Συνέχεια, Δεύτερη παράγωγος, Μερική παράγωγος, Τεχνικές παραγώγισης), Οικονομικές μεταβλητές και συναρτήσεις (Συνολικό και μέσο εισόδημα, Συνολικό και μέσο κόστος, Νόμοι προσφοράς και ζήτησης, Κέρδος, Ελαστικότητα, Οριακές συναρτήσεις εσόδων και κόστους), Βελτιστοποίηση οικονομικών συναρτήσεων, Πολλαπλασιαστές Lagrange, Ολοκληρώματα (Αόριστο ολοκλήρωμα, Ορισμένο ολοκλήρωμα, Οικονομικές εφαρμογές ολοκληρωμάτων).

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  •  κατανοούν τις μαθηματικές τεχνικές και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την επίλυση προβλημάτων σε οικονομικές εφαρμογές.
  •  κατανοούν τις μαθηματικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
  •  εφαρμόζουν τα μαθηματικά εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  •  Λουκάκης, Μ. (2012). Πρόσκληση στα Μαθηματικά, Τόμος Α, Σοφία.
  •  Φούντας, Ε. Χ. (1997).  Μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών, Βαρβαρήγου.
  •  Bradley, T. (2013). Essential Mathematics for Economics and Business, 4th Edition, Wiley.
  •  Jacques, I. (2015).  Mathematics for Economics and Business, 8th Edition, Pearson.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ