Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΙΚ01-3-1
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
4 / 2 / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
1ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
5
Διδάσκων / ουσα
Δ. Κάμπης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε βασικές έννοιες και εργαλεία μελέτης της οικονομικής επιστήμης. Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται οι φοιτητές:

 • να αποκομίσουν βασικές γνώσεις  όσον αφορά σε θεωρίες, οικονομικούς νόμους και αρχές,
 • να αποκτήσουν δεξιότητες  εφαρμογής των παραπάνω θεωρήσεων και
 • να αναπτύξουν ικανότητες επίλυσης ασκήσεων και μεταφοράς της υπάρχουσας γνώσης σε νέες καταστάσεις.

Περιεχόμενο:

 1η Ενότητα

 • Βασικές έννοιες (Οικονομικό πρόβλημα, Στενότητα, Διάκριση Μικροοικονομικής- Μακροοικονομικής)
 • Οικονομικά υποδείγματα (Κύκλωμα Ροής, Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων, Πραγματικό Κόστος)
 • Θεωρία επιλογών του καταναλωτή ( Συνολική και Οριακή Χρησιμότητα, Ισορροπία καταναλωτή, Νόμος Ζήτησης, Εισοδηματικός περιορισμός, Καμπύλες Αδιαφορίας)
 • Behavioral economics ή Οικονομικά της συμπεριφοράς

2η Ενότητα

 • Προσδιορισμός και μεταβολή τιμών (Ζήτηση, Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ζήτησης, Προσφορά, Προσδιοριστικοί Παράγοντες Προσφοράς, Αγορά, Ισορροπία)
 • Ελαστικότητες (Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την τιμή, το εισόδημα, τις τιμές άλλων αγαθών, Ελαστικότητα Προσφοράς ως προς την τιμή, τοξοειδής ελαστικότητα)

3η Ενότητα

 • Αποτελεσματικότητα αγορών ( Πλεόνασμα Καταναλωτή, Πλεόνασμα Παραγωγού, Αποτελεσματικότητα κατά Pareto)
 • Κρατική παρέμβαση (Φορολογία, Επιδότηση, Ανώτατες και Κατώτατες Τιμές)

4η Ενότητα

 • Παραγωγή και κόστος (Συνολικό, Μέσο και Οριακό Προϊόν, Κόστος στη Βραχυχρόνια περίοδο, Κόστος στη Μακροχρόνια, Νόμος Φθίνουσας Απόδοσης, Καμπύλη Προσφοράς)
 • Χαρακτηριστικά μορφών αγοράς (Χαρακτηριστικά Πλήρους Ανταγωνισμού, Μονοπωλίου, Ολιγοπωλίου, Μονοπωλιακού Ανταγωνισμού)
 • Λειτουργία της πλήρως ανταγωνιστικής αγοράς
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν τις μαθηματικές τεχνικές και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την επίλυση προβλημάτων σε οικονομικές εφαρμογές.
 • κατανοούν τις μαθηματικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • εφαρμόζουν τα μαθηματικά εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • "Η Μικροοικονομική Προσέγγιση της Σύχγρονης Επιχείρησης", Χ. Αγιακλόγλου, Β. Πέκκα-Οικονόμου, Εκδόσεις Ε. Μπένου, 2014, Αθήνα
 • "Μικροοικονομική", Α. Α Roger (Επιστημονική Επιμέλεια: Β. Πέκκα-Οικονόμου,Ζ. Βεντούρα, Νεοκοσμίδη), Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD, 2013, Αθήνα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ