Τίτλος:
Ομότιμη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο:
E-mail:
Σύντομο Βιογραφικό

Η κυρία Βικτωρία Πέκκα Οικονόμου είναι Kαθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθύντρια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Δίκαιο & Οικονομία – Master in Law & Economics".

Διδάσκει στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε προπτυχιακό επίπεδο “Οικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων”, “Μικροοικονομία” και “Επιχειρηματικότητα”, και σε μεταπτυχιακό επίπεδο “Managerial Economics”. Έχει διδάξει επίσης “Μακροοικονομία”, “Οικονομική Ανάλυση” και “Ισότητα των Φύλων στον Επιχειρηματικό Κόσμο”.

Η Δρ. Πέκκα Οικονόμου έχει Ph.D από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Victoria University του Μάντσεστερ. Έχει πάνω από 50 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων.

Διδασκαλία
 1. Μικροοικονομική (1ο εξάμηνο)
 2. Οικονομική για Διοίκηση Επιχειρήσεων (4ο εξάμηνο)
 3. Επιχειρηματικότητα (Επιλογής)
Δημοσιεύσεις

Επιστημονικά Περιοδικά-Τιμητικοί Τόμοι-Πρακτικά Συνεδρίων

 1. «Μία Θεώρηση των Μακροοικονομικών Υποδειγμάτων για την Ελληνική Οικονομία», Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τιμητικός Τόμος προς τιμήν του καθηγητή Βασιλείου Σαρσέντη, Πειραιάς, 1996
 2. «Advertising Quality and Market Share», με  τον κ. Γ. Σολδάτο, Επιστημονικό Περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ, Tόμος 49, Τεύχος 1-4, 1999
 3. «Άλλη Μια Φορά η Θεωρία  Κατανάλωσης», Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τιμητικός Τόμος προς τιμήν της ομότιμης καθηγήτριας Λίτσας Νικολάου-Σμοκοβίτη, Πειραιάς 2002
 4. «Το Κόστος Διαμεσολάβησης του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και ο Κίνδυνος Αποδιαμεσολάβησης», με τους κ.κ. Δ. Σουμπενιώτη και Ν. Γεωργόπουλο, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τιμητικός Τόμος προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Μάριου Ραφαήλ, Πειραιάς 2000
 5. «The Usefulness of Commercial  Bank Portfolio Behaviour Modelling: Retrospection and Prospects», με κ.κ. Δ. Σουμπενιώτη και Ν. Γεωργόπουλο, Επιστημονικό Περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ, Τόμος 51, Τεύχος 1-2, 2001
 6. «Περί Παγκοσμιοποίησης», Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τιμητικός  Τόμος  προς τιμή του ομότιμου καθηγητή Α. Λάζαρη, Μάιος 2002
 7. «Μηχανισμοί Τιμών στο Διαδίκτυο», Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τιμητικός Τόμος προς τιμήν του Καθηγητή Χρήστου Ναούμ,  Πειραιάς 2003
 8. «Access Pricing for Electricity Transmission System», με τον κ. Π. Ευθύμογλου και την κα  Χ. Χατζηδήμα, Αrchives  of Economic History, Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας, XVIII/2/2006
 9. «Η Θεωρία της Επιχείρησης: R.H. Coase-66 Χρόνια Μετά, Μία    Ανασκόπηση της Θεωρίας», με την κα Ε. Φαφαλιού, Επιστημονικό Περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ, Tόμος 55, Τεύχος 1, Ιανουάριος- Μάρτιος 2005
 10. «“How” and “Under what preconditions” New Management Approaches Facilitate Organizational Competitiveness of Modern Firms?», με την κα Ε. Φαφαλιού, Πρακτικά 1er Colloque Europeen d’Intelligence Economique, Palais des Congress du Futuroscope, Poitiers, France, Ιανουάριος 2005
 11. «Διαμόρφωση Τιμών Προσφορών Έγχυσης Ηλεκτρικής Ενέργειας: H Περίπτωση της Ελλάδος», με τον κ. Α.  Μουρελάτο, δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, 2005
 12. «The Human Factor as a Source of Competitive Advantage in the New Globalized Markets», με την κα Β. Λυκογιάννη, “Archives of Economic History”, Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας, τόμος ΧΙΧ, τεύχος 1, Ιανουάριος-Ιούνιος 2007
 13. «H Διερεύνηση της Υπόθεσης της Εταιρικής Σχέσης Ανταλλαγής σε Διαφοροποιημένες Επιχειρήσεις», με τους κκ. Χ. Βαλλιανάτο και Ι. Ελευθεριάδη, έγινε αποδεκτή για δημοσίευση στην Επιστημονική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τιμητικός  Τόμος  προς τιμή του ομότιμου καθηγητή Κ. Δερβιτσιώτη, Πειραιάς, 2005
 14. «The Benefits of E- Government in the New Era of “Information Age”: A Comparative Analysis of its Diffusion at a European Level», με την κα Β. Λυκόγιαννη, Θα δημοσιευθεί στο περιοδικό Ιnternational Journal of Applied Systemic Studies (IJASS), (επιστολή αποδοχής του Εditor-in-Chief )
 15. “A Proposed Methodology for Development, Mapping and Performance Measurement of Customer Relationship Management Strategies”, με τους κ.κ. Π. Σουκάκο και Ν. Γεωργόπουλο, Ιnvestment Research & Analysis  Journal, Vol 2/ N 1/ Spring 2007
 16. “Considering Organization’s Effectiveness in Business Plans: An Approach for Human Resources Performance Evaluation”, με τον κ. Δ. Γεωργακέλλο, στο Επιστημονικό Περιοδικό European Journal of Economic, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2887 Volume 9, pp.6-14, 2007
 17. H Γυναικεία  Επιχειρηματικότητα   στη Σύγχρονη Οικονομική Πραγματικότητα»,  η εργασία αυτή δημοσιεύθηκε στο Συλλογικό Τόμο «Μελέτες για το Φύλο», επιμέλεια Ελένη   Νίνα-Παζαρζή, Πειραιάς 2008
 18. “Searching for a New Paradigm in Competitive Strategy: The Use of Financial Statements in Mapping Strategy”, με τον Χ. Σιγάλα, “Ιnvestment Research & Analysis Journal”, Vol 4/ N1/ Spring 2009
 19. “The Emergence of the Knowledge Economy: Looking for the Effects of Education on Modernization and Competitiveness of Organizations and Firms”,  με την κ. Σ. Χατζηδήμα, τo παρόν άρθρο δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό “International Journal of Economic Research”, Vol. 8, No. 2, 2011, σελ. 199-215
 20. Gaining Company’s Sustained Competitive Advantage, is Really a Necessary Precondition for Improved Organizational Performance? The Case of TQM”, με τον κ. Π. Χατζηκωντσταντίνου,   δημοσιεύθηκε στο Εuropean Research Studies, Volume XII, Issue (3), 2009, σελ. 83-100 Τέλος φό
 21. «Knowledge Management as a Strategic Enabler for Improved Social and Economic Cohesion through a Sustainable Learning Society”, με την κ. Σ. Χατζηδήμα, θα δημοσιευθεί σε Συλλογικό Τόμο του εκδοτικού οίκου Peter Lang, Frankfurt am Main
 22. «Ο Ρόλος του Εμπνευσμένου Ηγέτη στην Προσωπική Ολοκλήρωση των Εργαζομένων και στην Οργανωσιακή Αποτελεσματικότητα  μέσω Ενθάρρυνσης της Συνεχούς Μάθησης» με την κ. Σ. Γεωργαλή, θα δημοσιευθεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου. (Επιστολή  καθηγήτριας Ελένης Νίνα Παζαρζή)
 23. «Innovative Organizational Forms that Add Value to Both Organizations and Community: Τhe Case of Knowledge Management» με την κ. Σ. Χατζηδήμα, European Research Studies, Volume XII, Issue, (3), 2009
 24. "The implications of Information Technology Infrastructure, for the  use of Electronic Procurement Systems. A research in Greek firms.", με τον κ. Ν. Γκιτσάλη, θα δημοσιευθεί International Journal of Applied Systemic Studies (IJASS), (Submission code: IJASS-12332), 2009. (Αccepted for publication 2012) 
 25. Incentives and Female Entrepreneurial Activity: Evidence from Panel Firm Level Data” με τον κ. Νικόλαο Απέργη, “Ιnternational Advances of Economic Research”, Vol 16/ N4, 371-387, 2010
 26. «Συγκρούσεις συμφερόντων, ηθικά διλήμματα, αξίες και προτεραιότητες στη διοίκηση/διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών: ευρήματα εμπειρικής έρευνας με τη συμμετοχή επαγγελματιών του χώρου» με τους κ.κ. Ε. Πετρίδου και Χρ. Μπιμπίτσο, Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης «Αναζητώντας την Ηθική στην Πολιτική: θέματα και προβλήματα της Βιοηθικής και της  Περιβαλλοντικής Ηθικής & Φιλοσοφίας» Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 28-30 Μαΐου 2010
 27. An evaluation of perceived risks and benefits that influence the adoption of a technological innovation. The case of IIOS in SMEs Greek firms”, με τον κ Γκιτσάλη, έγινε δεκτή προς δημοσίευση στο «International Journal of Economic Research»
 28. “Lean Production and Competitiveness in Modern Firms”, με τον Α. Στρουμπούλη. Πρόκειται να δημοσιευθεί στον Τιμητικό Τόμο προς τιμήν του Καθηγητή Σωτηρίου Καρβούνη, Πειραιάς, 2012
 29. «Η Συμμετοχή της Γυναίκας στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας», Το άρθρο αυτό πρόκειται να δημοσιευθεί στον Τιμητικό Τόμο προς τιμήν του Καθηγητή Σωτηρίου Καρβούνη,  Πειραιάς, 2012
 30. «Κρίσιμοι Παράγοντες και Δεξιότητες για μια Αειφόρο Επιχειρηματική Ανάπτυξη στην Ελληνική Περιφέρεια: η περίπτωση του ορεινού όγκου και των πεδιάδων της Πέλλας», με τον κ. Χρ. Μπιμπίτσο, Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης με θέμα, «Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Προστασία: Ασύμβατοι Δρόμοι ή Αναγκαίοι Εταίροι;», Μυτιλήνη,  27-29 Μαίου,  2011
 31. Revisiting the Concept of Competitive Advantage: The Definitional, Tautological and Dependent Variable Problems in Strategic Management”, με τον Χρ. Σιγάλα, έγινε δεκτή προς δημοσίευση στο «European Management Journal»
 32. “Developing a Measure of Competitive Advantage”, με τον Χρ. Σιγάλα, έγινε δεκτή προς δημοσίευση στο «European Management Journal»
 33. “Η Διάσταση του Φύλου στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα, με την κα Αγοράκη Κωνσταντίνα, στον Τιμητικό Τόμο προς τιμήν του Καθηγητή Εμμανουήλ Κονδύλη, Πειραιάς, 2014
 34. “The relationship Between National and Organizational Culture”, με τον κ. Γ. Δειρμεντζόγλου, Πρακτικά του International Business Conference, Las Vegas, Nevada, 5-8 Οκτωβρίου, 2014
 35. “Knowledge Management and Entrepreneurship for Economic Growth”, με την κα Κωνσταντίνα Αγοράκη, Entrepreneurship management in Knowledge-based Economy - Volume II.  The issue of knowledge and intellectual capital management, 2015
 36. “Analysis of the Factors Affecting Customers’ Satisfaction from the Greek Banks”, με τον κ. Μιχάλη Σκορδούλη, Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα την Οικονομία, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, Πειραιάς, 2015
 37. “The Framework of E-Government Services Development: The case of TAXISnet”, με τον κ. Π. Αλάσονας και τον κ. Μ. Σκορδούλη, Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα την Οικονομία, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, Πειραιάς, 2015
 38. E-government services quality and citizens’ satisfaction: a multi-criteria satisfaction analysis of TAXISnet information system in Greece’’, με τους, M. Σκορδούλη και Π.  Αλάσονα, «International Journal of Productivity and Quality Management», 2017
Συγγράμματα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΑ

 • «H Επιχειρηματική Δραστηριότητα των Γυναικών στην Παγκόσμια Οικονομική Πραγματικότητα» Ειδικό Θέμα 3-3: Κεφάλαιο στο βιβλίο του Καθηγητή κ. Ι. Θανόπουλου με τίτλο «Διεθνής Επιχείρηση: Περιβάλλον, Δομή και Προκλήσεις»
 • «Φύλο και Μάνατζμεντ», με την κ. Ε Νίνα Παζαρζή, στο λεξικό «Φυλοπαίδεια» Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2009
 • «Η Μικροοικονομική Προσέγγιση της Σύγχρονης Επιχείρησης», με τον κ. Χρ. Αγιακλόγλου, εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ BOΗΘΗΜΑΤΑ

 • «ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ», με τον κ. Χρ. Αγιακλόγλου, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πειραιάς, 2010
 • «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πειραιάς, 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

 • “ΜANAGERIAL ECONOMICS IN A GLOBAL ECONOMY” του D. Salvatore, εκδόσεις «ΚΡΙΤΙΚΗ», Αθήναι, 2012
 • “INDUSTRIAL ORGANIZATION, COMPETITION, STRATEGY, POLICY” των J. Lipczynski, J. Wilson, J. Goddard, εκδόσεις Π. Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Αθήνα, 2012
 • “ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ” , του Roger A. Arnold , εκδόσεις Π. Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Αθήνα, 2012
 • “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Νεοφυείς Επιχειρήσεις”, του D. Deakins και M. Freel, εκδόσεις Rosili, 2015
Ώρες Γραφείου
 

Πλήρες Βιογραφικό

Για το πλήρες βιογραφικό πατήστε εδώ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ