Τίτλος:
Ομότιμος Καθηγητής
Γραφείο:
412 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο:
E-mail:
Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Λ. Χυτήρης είναι καθηγητής Μάνατζμεντ και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Τουρισμού (ΤΜ) στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε) και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.A.,Ph.D.) στο Πανεπιστήμιο KENT, της Αγγλίας. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς διδάσκει από το 1986.Τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει ή διδάσκει θέματα Μάνατζμεντ, Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Ποιότητας Υπηρεσιών.Είναι αξιολογητής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται πάνω από 80 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα, έγκυρα, επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, της Ποιότητας Υπηρεσιών και της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Διδασκαλία
 1. Μάνατζμεντ (1ο εξάμηνο)
 2. Διοίκηση Ανθρωπίνου Παράγοντα (3ο εξάμηνο)
 3. Οργανωσιακή Συμπεριφορά (6ο εξάμηνο)
 4. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (Επιλογής)
Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών:

 • Annimos,L. N.,Chytiri,Alexandra-Paraskevi, Chytiris, Leonidas (2019) "The magnificent "I" in business education: Evidence from Greece" Journal of Applied Researchin Higher Education, DO|101108/JARHE-02-2019-0031
 • Alexandra-Paraskevi Chytiri, Fragkiskos Filippaios, Leonidas Chytiris (2018) “Hotel Recruitment and Selection Practices: The case of the Greek Hotel Industry”, International Journal of Organizational Leadership, 7, pp. 324-339.
 • Bellou, V., Chitiris, L., and Thanopoulos, J. (2005). “Mergers’ and Acquisitions’ impact on psychological contract breach: The Greek case”, The Journal of Current Research in Global Business, Vol. 7, No. 11,pp. 54-63.
 • Bellou, V., Chitiris, L., and Bellou, A. (2005). “The impact of organizational identification and self-esteem on Organizational Citizenship Behavior: The case of Greek public hospitals”,Operational Research. An International Journal, Vol. 5, No.2, pp. 305-318.
 • Bouranta, N., Chitiris,L and Paravantis, J.(2009)."The relationship between internal and external service quality", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 21, No. 3,pp. 275-293.
 • Anninos, L.N and Chytiris, L. (2011)."Searching for excellence in business education", Journal of Management Development, Vol.30, No.9, pp.882-892.
 • Anninos, L.N and Chytiris, L. (2012)."The sustainable management vision for excellence: implications for business education", International Journal of Quality and Service Sciences, Vol.4, No.1, pp.61-75.

Συγγράμματα
 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ) (2021)(1η Έκδοση), Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα
 2. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (2018) (Γ' έκδοση), Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα
 3. Οργανωσιακή Συμπεριφορά (2017) (4η έκδοση), Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα    
 4. Διοίκηση και Ποιότητα Υπηρεσιών (σε συνεργασία με Δρα Λουκά Ν. Άννινο), (2015), Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (Ηλεκτρονικό Σύγγραμμα Ανοικτής Πρόσβασης)      
 5. Το Μάνατζμεντ των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, (1996), Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα    
 6. Τουριστικά Γραφεία, (1995), Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα.

Ώρες Γραφείου

Οι ώρες γραφείου για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022 είναι:

 • Δευτέρα: 12:00-14:00
 • Τετάρτη: 12:00-14:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ