Τίτλος:
Ομότιμος Καθηγητής
Γραφείο:
3ος Όροφος (Κτίριο οδ. Ζέας 82)
Ώρες Γραφείου:
 • Τετάρτη: 12:00 - 14:00
 • Παρασκευή: 10:00 - 12:00
Τηλέφωνο:
E-mail:
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Σώρρος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και έχει μακράν επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία. Στο χώρο των επιχειρήσεων έχει δραστηριοποιηθεί για περισσότερα από 30 έτη σε διάφορους κλάδους της οικονομίας του Ιδιωτικού και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα από διάφορες θέσεις, ως υπάλληλος, Διευθυντικό Στέλεχος και Σύμβουλος Διοίκησης.

Έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς καθώς επίσης και σε σημαντικούς φορείς εκπαίδευσης όπως το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ.α.

Έχει πραγματοποιήσει σειρά οικονομικών μελετών και έχει συγγράψει μόνος και με άλλους, βιβλία και επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά.

Τέλος συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και σε επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών και του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε θέματα λογιστικής και φορολογίας.

 
Διδασκαλία
 1. Ανάλυση Κόστους (5ο εξάμηνο)
 2. Διοικητική Λογιστική (7ο εξάμηνο)
 3. Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος (8ο εξάμηνο)
 
Δημοσιεύσεις
 1. The Adoption of Activity-Based Costing: A Survey of the Education Sector of Greece, J. Sorros, A. Karagiorgos and N. Βelesis, Journal of International Advances in Economic Research, revised and accepted 24/5/2017
 2. “Tax Audit Effectiveness in Greek Firms: Tax Auditors Perceptions” , Drogalas G., Sorros J., Karagiorgou D., Diavastis I., Journal of Accounting and Taxation, Vol. 7 (7), pp. 123-130, 2015
 3. “Differences in earnings management between audited and non-audited private manufacturing firms: evidence from Greece”, with V. Zisis, Int. J. Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Vol. 11, No. 1, pp  84 – 105, 2015
 4. The Reliability of Impairment Tests: The Case of Vessels”, J Sorros, N Belesis, A Karagiorgos Procedia Economics and Finance 32, 1787-1793
 5. "The Role of R&D Expenses for Profitability: Evidence from U.S. Fossil and Renewable Energy Firms" , with N. Apergis, will be published in the Vol. 6, No. 3, pp 8 -15, March 2014 issue of "International Journal of Economics and Finance"
 6.  “Predicting Earnings Using Cost Accounts Ratios: Evidence from Manufacturing Listed Firms”, Journal Annales Universitatis Apuleius Series Oeconomica, Vol 15 (2) pp 450 – 458, 2013
 7. “Accounting Information the Cost of Capital and Excess Stock Returns: The Role of Earnings Quality – Evidence from Panel Data”, with N. Apergis, G. Artikis, S. Eleftheriou, International Business Research, Vol 5 No 2, 2/2012
 8. “Accounting Information and Excess Stock Returns: The Role of the Cost of Capital-New Evidence from U.S. Firm Level Data”, with N. Apergis, G. Artikis, S. Eleftheriou, Applied Financial Economics, Vol. 22 p.p. 321-329, 2012
 9. “Accounting Information and Cost of Capital: A Theoretical Approach” (with N. Apergis, S. Eleftheriou, G. Artikis), Modern Economy, Vol 2, No 4, 9/2011
 10. “The Role of Fixed Capital Depreciation for TFP Growth: Evidence from Firm Level Panel Data Estimates”, Journal of Economics and Finance, 37 (4), pp 606-621, 2013 with N. Apergis
 11. “Asset Pricing and Foreign Exchange Risk” (with N. Apergis and P. Artikis), Research in International Business and Finance, Vol 25, p.p. 308-328, 2011
 12. Bankruptcy probability and Stock prices: The Effect of Altman Z-Score Information on Stock Prices: from Panel Data” (with N. Apergis, P. Artikis and V. Zisis), Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol. 7 No 8, pp 689 –696, 2011
 13. “Profitability Performance and the Role of Manufacturing Cost: Evidence from a Panel of US Manufacturing Firms” (with N. Apergis and Steven Johnson), Global Review of Accounting and Finance Vol. 2 No 1, March 2011
 14. “Long-Term Debt and the Value of the Firm: Evidence from International Listed Manufacturing Firms” (with N. Apergis), Review of Economics & Finance Vol. 1 2011, pp 60-72
 15. “Accounting Information and the Cost of Capital: The Effect on Excess Stock Returns – Evidence from Panel Data” (with G. Artikis and S. Eleftheriou), Journal of Business and Economics, Vol. 1 No 1 December 2010.
 16. “Disaggregated Earnings and Stock Prices: Evidence from International Listed Shipping Firms” (with N. Apergis), International Advances in Economic Research, Vol. 16, 3 pp 269-281, August 2010
 17. “The Role of Disaggregated Earnings for Stock Prices, Evidence from Listed Shipping Firms and Panel Tests” (with N. Apergis), Research on Applied Economics, Vol. 1 No. 1, 2009
 18. “Risk Measurement of the Bond Mutual Funds Operating in Greece”, European Research Studies, Vol. VI, Issue (3-4), 2003
 19. “Is There an Appropriate Measure of Managerial Skill & Performance?” (With Andreas G Merikas and Anna A Merika), Managerial Finance, Vol. 31, Number 2 2005, pp87-100
 20. “Return and Risk Analysis: A Case Study in Equity Mutual Funds Operating in the Greek Financial Market”, Journal of Managerial Finance, Vol.29, Number 9 2003, pp 21-28

 

Συγγράμματα

Βιβλία:

 1. Προβλήματα & Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Χ. Καζαντζής – Ι. Σώρρος, Εκδόσεις Business Plus AE, Πειραιάς, 2005
 2. Προβλήματα & Εφαρμογές Λογισμού & Διοίκησης Κόστους, Χ. Καζαντζής – Ι. Σώρρος, Εκδόσεις Business Plus AE, Πειραιάς, 2006
 3. Κόστος – Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική, Ι. Ν. Σώρρος – Π. Β. Πάτσης,  Έκδοση του Ινστιτούτου Εκπαιδεύσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (εκδίδεται για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ινστιτούτου και διανέμεται στα στελέχη που εκπαιδεύονται στο Ινστιτούτο)  Αθήνα 2007.
 4. Αρχές Κόστους, Χ. Καζαντζής – Ι. Σώρρος, Εκδόσεις Business Plus AE, Πειραιάς, 2009
 5. Διοικητική Λογιστική, Χ. Καζαντζής – Ι. Σώρρος, Εκδόσεις Business Plus AE, Πειραιάς, 2013

Επιμέλεια βιβλίων:

 1. Προηγμένη Διοικητική Λογιστική, R. KAPLAN – A. ATKINSON, Εκδόσεις, Broken Hill, 2017
 2. Τεχνικές & Διαχείριση Κόστους, NEEDLES – POWERS – CROSSON, Εκδόσεις BrokenHill, 2017
 3. Εισαγωγή στη Λογιστική, NEEDLES – POWERS – CROSSON, Εκδόσεις Broken Hill, 2016
 4. Χρηματοοικονομική Λογιστική, HARISSON – HORNGREN – THOMAS, Εκδόσεις Broken Hill, 2015

 

Ώρες Γραφείου

Οι ώρες γραφείου για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 είναι:

 • Τετάρτη: 12:00 - 14:00
 • Παρασκευή: 10:00 - 12:00
 
 
Πλήρες Βιογραφικό

Για το πλήρες βιογραφικό πατήστε εδώ.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ