Τίτλος:
Καθηγητής
Γραφείο:
439 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο:
E-mail:
Βιογραφικό

Ο Αθανάσιος Κουρεμένος είναι Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι Διευθυντής του ΠΜΣ ΜΒΑ στη Διοίκηση Τουρισμού. Κατέχει πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διδακτορικό στο Μάρκετινγκ από το University of Strathclyde, U.K. Έχει δημοσιεύσει το έργο του σε διεθνή περιοδικά όπως τα International Journal of Research in Marketing, Industrial Marketing Management και European Journal of Marketing. Τα βασικά του ερευνητικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα εστιάζουν στις γνωστικές περιοχές της Έρευνας Μάρκετινγκ, της Ανάλυσης Δεδομένων, των Ποσοτικών Μεθόδων στο Μάρκετινγκ, στο Τουριστικό Μάρκετινγκ, στο Λιανεμπόριο και τα Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ. Διαθέτει εκτενή συμβουλευτική εμπειρία σε σημαντικούς Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.

Για εκτυπώσιμη μορφή του βιογραφικού πατήστε εδώ.

Διδασκαλία
  1. Έρευνα Μάρκετινγκ (5ο εξάμηνο)
  2. Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (6ο εξάμηνο)
  3. Διοίκηση Πωλήσεων - Προσωπική Πώληση (Επιλογής)
  4. Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης Μάρκετινγκ (Επιλογής)
  5. Σχεδιασμός Μάρκετινγκ (Marketing Plans) (Επιλογής)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ