Τίτλος:
Καθηγήτρια
Γραφείο:
408 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο:
E-mail:
Σύντομο Βιογραφικό

Η κ. Κορνηλία Δελούκα-Ιγγλέση είναι Καθηγήτρια Δικαίου στο Τμήμα ΟΔΕ της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Παν/μίου Πειραιώς.

Είναι Αριστούχος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Βαθμός: 8 2/8), Πτυχιούχος του Τμήματος ΟΔΕ του Παν/μίου  Πειραιώς (Βαθμός: 7,8) και φοίτησε, λαμβάνοντας υποτροφία, στη Νομική Σχολή του Παν/μίου της Louvain-la-Neuve του Βελγίου (Centre de droit de la Consommation) στο γνωστικό αντικείμενο: «Droit Communautaire de la Consommation».

Έχει συγγράψει οκτώ μονογραφίες και βιβλία σε θέματα αφορώντα, το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, το Δίκαιο του Καταναλωτή και το Δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Επίσης, έχει συμμετάσχει με επιστημονικές μελέτες της σε πολλούς συλλογικούς τόμους με κριτές, οι οποίοι έχουν εκδοθεί από έγκριτους εκδοτικούς οίκους της Ελλάδος και του Εξωτερικού («Peter Lang», «Bruylant», κ.ά.) και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από σαράντα άρθρα σε τιμητικούς τόμους και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Διετέλεσε τακτικό μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής: «Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» κατά τα έτη 2014-2018. Υπήρξε μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Διετέλεσε επανειλημμένα ερευνήτρια (senior researcher) σε ερευνητικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οργανώτρια και επιστημονική υπεύθυνη επιμορφωτικών σεμιναρίων του Κέντρου Ερευνών του Παν/μίου Πειραιώς. Υπήρξε επανειλημμένα κριτής (reviewer) επιστημονικών άρθρων. Διετέλεσε επανειλημμένα μέλος της Συγκλήτου του Παν/μίου Πειραιώς, μέλος Συντονιστικών Επιτροπών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (βλ. διατμηματικό ΠΜΣ «Δίκαιο και Οικονομία» και ΠΜΣ/ΜΒΑ - TQM International),  πρόεδρος της επιτροπής φοιτητικών υποθέσεων του Τμήματος ΟΔΕ του Παν/μίου Πειραιώς και Erasmus Coordinator για τους φοιτητές του Τμήματος ΟΔΕ.

Έχει επιβλέψει περισσότερες από 100 διπλωματικές εργασίες φοιτητών/-τριών σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του  Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ακόμη, έχει συμμετάσχει στις τριμελείς επιτροπές επίβλεψης τεσσάρων διδακτορικών διατριβών του Παν/μίου Πειραιώς.

Ομιλεί Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά,  Γερμανικά,  Γαλλικά και Ιταλικά.

Διδασκαλία
 1. Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι (1ο εξάμηνο).
 2. Αστικό Δίκαιο (επιλογής 3ο εξάμηνο).
 3. Δίκαιο του Ανταγωνισμού (επιλογής, 5ο εξάμηνο).
 4. Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου (επιλογής, 7ο εξάμηνο).
Δημοσιεύσεις
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, σε συλλογικό τόμο: Ελ Αλεξανδρίδου (επιμ.), Το Νέο Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή, Κατ΄ άρθρον ερμηνεία του Ν. 2251/1994, Δ΄ έκδοση, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη,  2023 (υπό έκδοση).
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση /Ε. Τζούλια, Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών υγείας στην ΕΕ-Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και η εφαρμογή του μέσα από νομολογιακά παραδείγματα, ΔΕΕ 2019, σελ. 489-506.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, σε συλλογικό τόμο: Ελ Αλεξανδρίδου (επιμ.), Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Κατ΄ άρθρον ερμηνεία του Ν. 2251/1994 και άλλων σχετικών νομοθετημάτων,  Γ΄ έκδοση, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη,  2018, σελ. 563-658.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Η προστασία του επιβαίνοντος σε πλοίο ή σκάφος ως καταναλωτή, Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου: «Θαλάσσια Ασφάλεια, Νομικά Ζητήματα σχετικά με το πλοίο, το φορτίο και τον ανθρώπινο προάγοντα», Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη,  2017,  σελ. 516-550.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Η Οδηγία 2014/104/ΕΕ για τις αγωγές αποζημίωσης λόγω παράβασης της νομοθεσίας ανταγωνισμού και η συμβολή της στην προστασία των καταναλωτών, Τιμ. Τόμος Ιωάννη Καράκωστα, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη,  2017, σελ. 220-242.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Η Ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών στο Διαδίκτυο σύμφωνα με την Ενωσιακή και Ελληνική νομοθεσία, Τιμ. Τόμος Ομ. Καθηγητή Γεωργ. Οικονόμου, 2017, σε 87-101.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο: Η περίπτωση της στενευμένης Διαφήμισης στους Ιστότοπους Κοινωνικής Δικτύωσης, Τιμ. Τόμος Καθηγητή Παν. Κανελλόπουλο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2016 σελ. 77-97
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση/Γ.  Αργυρός, Η Μεταφορά της Εδρας των Εταιριών και η 14η Εταιρική Οδηγία, Αναμνηστικός Τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου, εκδόσεις Τραπέζης της Ελλάδος, 2016, σελ. 117-139.
 • Π. Αγαλλοπούλου/Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Εισαγωγή στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη,  2016, σελ. 383-804.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Η Οδηγία 2011/83/ΕΕ «σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών», Τιμ. Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου,  Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη,  2016, σελ. 87-104.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Κατ΄ άρθρον ερμηνεία του Ν. 2251/1994 και άλλων σχετικών νομοθετημάτων,  σε συλλογικό τόμο: Ελ Αλεξανδρίδου (επιμ.), Β΄ έκδοση, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη,  2015, σελ. 554-650.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Β΄ έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2015.
 • Delouka-Inglessi, Mediation in Greece: A New Approach in the Delivery of Civil Justice, σε: Mediation in Europe at the cross-road of different legal Cultures, edited by Antonello Miranda, Co-funded by the EU, 2014, σελ. 53-73.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Δίκαιο του Καταναλωτή - Ενωσιακό και Ελληνικό-, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη,  2014.
 • Delouka-Inglessi, The Commercialised Child. The Case of TV Advertising aimed at children and the EU’s Regulatory Protective Measures Offered by the “Audiovisual Media Services Directive, συλλογικό έργο, Εκδόσεις Peter Lang, 2013, σελ. 479-493.
 • Γ. Αργυρός / Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Προβληματισμοί σχετικά με την Πρόταση Κανονισμού για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, ΔΕΕ 11/2013, σελ. 1011 επ.
 • Delouka-Inglessi, Advertising Obesity to Children-The EU’s Regulation Role, Τιμ. Τόμος Ομ. Καθηγητή Σωτ. Καρβούνη, 2012, σελ. 173-186.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Περιβαλλοντικές Διακινδυνεύσεις και Αστική Ευθύνη, Τιμ. Τόμος Πηνελόπης Αγαλλοπούλου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη,  2011, σελ. 407-427.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Νέες Μορφές Συμβάσεων στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού και της Προστασίας του Καταναλωτή,  συλλογικό έργο, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη,  2010,  σ. 215 επ.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Κοινοτικό δίκαιο προστασίας του ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή: Μία σχέση μίσους ή πάθους; Τιμ. Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 2010, σελ. 423-447.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, σε συλλογικό τόμο: Ελ Αλεξανδρίδου (επιμ.), Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή (Ελληνικό-Κοινοτικό). Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν.2251/1994 όπως ισχύει μετά το Ν.3587/2007, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2008, σελ. 459-586.
 • Delouka-Inglessi, Information Society as an Exciting Prospect for Electronic Marketing and a Risk to be Controlled: The Case of Direct Advertising within the EU, συλλογικό έργο σε: Risk and Choice in Consumer Society, Εκδόσεις Bruyant, 2007.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα,  2005.
 • Delouka-Inglessi, Product Liability in the EU: Twenty years after the enforcement of Directive 85/374/EEC,  Τιμ.  τόμος Θεοδ.. Σκούντζου, 2005, σελ. 379-397.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Η προστασία του καταναλωτή από την άμεση διαφήμιση στο διαδίκτυο, ΔίΜΕΕ 4/2004, σελ. 485 επ.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Το Ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ και η Οδηγία 2000/31/ΕΚ, Μνήμη Μιχ. Μηνούδη, 2004,  σελ. 181-219.
 • Delouka-Inglessi, WEB ADVERTISING: CONSUMER PROTECTION WITHIN THE EUROPEAN COMMUNITY, Αφιέρωμα στο Λ. Κοτσίρη, NOMOC/8, 2004, σ. 279-304.
 • Delouka-Inglessi, Consumer Protection in the global marketplace. Are Laws still necessary? Τιμ. Τόμος Απ. Λάζαρη,  2003, σελ. 119-141.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση Η Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,  Τιμ. τόμος Δ. Κοδοσάκη, 2001, σ. 267-295.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Αστική ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων στην ΕΕ: Οι πρόσφατες εξελίξεις. Τιμ. τόμος ομ. Καθηγητή Μ. Ραφαήλ, 2000, σ. 191-208.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 1998
 • Νομικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό (Συλλογικό έργο - συμβολή με ορισμένα λήμματα), Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα,  1998. 
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο του Καταναλωτή (Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα) 1998.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Ο Εκσυγχρονισμός της προστασίας του καταναλωτή στην Ελλάδα,  Ενθύμημα Αλκη Αργυριάδη, 1995, σελ. 229-267.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού (Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα) 1994
 • Delouka-Inglessi, Consumer Organizations as a Consistent Response to Social Needs, συλλογικό έργο: Participation, Organizational Effectiveness and Quality of Work Life in the Year 2000,  συλλογικό έργο (Εκδόσεις Peter Lang) 1994, σ. 357 επ.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Νομική και Κοινωνική Προστασία του Καταναλωτή (Εκδόσεις Σταμούλης) 1992.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Ζητήματα Προστασίας του Καταναλωτή στα Κράτη Μέλη της ΕΟΚ και του Συμβουλίου της Ευρώπης  (Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα) 1991.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Νεότερες νομοθετικές εξελίξεις στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, Επιθεώρηση  Εμπορικού  Δικαίου,  1991, σελ. 381-403.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εμπορίου για την Προστασία του Καταναλωτή, Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 1989, σελ.183-205.
 
Συγγράμματα
 • Αγαλλοπούλου, Π. / Δελούκα-Ιγγλέση, Κ., Εισαγωγή στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Β΄ έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2015.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Δίκαιο του Καταναλωτή - Ενωσιακό και Ελληνικό-, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο του Καταναλωτή, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 1998.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, 1994.
 • Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Νομική και Κοινωνική Προστασία του Καταναλωτή, Εκδόσεις Σταμούλης, Πειραιάς, 1992.

 

Ώρες Γραφείου
 
Πλήρες Βιογραφικό

Η κ. Κορνηλία Δελούκα-Ιγγλέση είναι Καθηγήτρια Δικαίου στο Τμήμα ΟΔΕ της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Παν/μίου Πειραιώς.

Είναι Αριστούχος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ. Η διδακτορική της διατριβή με θέμα “Ζητήματα  Προστασίας του  Καταναλωτή στα κράτη μέλη της ΕΟΚ και του Συμβουλίου της Ευρώπης από άποψη Νομική Κοινωνική και Οικονομική”, εξεδόθη  στη σειρά «Μελέτες Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου», εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 1991. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Βαθμός: 8 2/8), Πτυχιούχος του Τμήματος ΟΔΕ του Παν/μίου Πειραιώς (Βαθμός: 7,8) και φοίτησε, λαμβάνοντας υποτροφία, στη Νομική Σχολή του Παν/μίου της Louvain-la-Neuve του Βελγίου στο γνωστικό αντικείμενο: «Droit Communautaire de la Consommation» .

Εξελέγη Λέκτορας στο Τμήμα ΟΔΕ του Παν/μίου Πειραιώς το έτος 1991, Επίκουρη Καθηγήτρια το 1996, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια το 2000 και Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδος το 2006.  Από το 1995 διδάσκει ανελλιπώς και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διαφόρων Τμημάτων του Παν/μίου Πειραιώς μαθήματα όπως, μεταξύ άλλων, Δίκαιο των Συμβάσεων, Δίκαιο της Υγείας, Ποιότητα και Δίκαιο, Δίκαιο του Ανταγωνισμού, Δίκαιο του Καταναλωτή.

Υπήρξε δικηγόρος Αθηνών από το 1986. Τακτικό μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής: «Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (2014-2018). Υπήρξε μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Διετέλεσε επανειλημμένα ερευνήτρια (senior researcher) σε ερευνητικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και οργανώτρια και επιστημονική υπεύθυνη επιμορφωτικών σεμιναρίων του Κέντρου Ερευνών του Παν/μίου Πειραιώς. Υπήρξε επανειλημμένα κριτής (reviewer) επιστημονικών άρθρων. Διετέλεσε επανειλημμένα μέλος της Συγκλήτου του Παν/μίου Πειραιώς, μέλος Συντονιστικών Επιτροπών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (βλ. διατμηματικό ΠΜΣ «Δίκαιο και Οικονομία» και ΠΜΣ/ΜΒΑ - TQM International),  Πρόεδρος της Επιτροπής φοιτητικών υποθέσεων του Τμήματος ΟΔΕ του Παν/μίου Πειραιώς και Erasmus Coordinator για τους εξερχόμενους φοιτητές του Τμήματος ΟΔΕ.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται ιδίως στο οικονομικό δίκαιο, το δίκαιο του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου και στο δίκαιο της υγείας. Έχει συγγράψει οκτώ μονογραφίες και βιβλία σε θέματα αφορώντα, το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, το Δίκαιο του Καταναλωτή και το Δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Επίσης, έχει συμμετάσχει με επιστημονικές μελέτες της σε πολλούς συλλογικούς τόμους οι οποίοι έχουν εκδοθεί από έγκριτους εκδοτικούς οίκους της Ελλάδος και του Εξωτερικού («Peter Lang», «Bruylant», κ.ά.) και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από σαράντα άρθρα σε τιμητικούς τόμους και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Έχει επιβλέψει περισσότερες από 100 διπλωματικές εργασίες φοιτητών/-τριών σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του  Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει στις τριμελείς επιτροπές επίβλεψης τεσσάρων διδακτορικών διατριβών του Παν/μίου Πειραιώς.

Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις της σε πολλά Διεθνή και Πανελλήνια Συνέδρια, ενώ υπήρξε επανειλημμένα και Επιστημονική Οργανώτρια Διεθνών και Πανελλαδικών Συνεδρίων.

Ομιλεί Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ