Τίτλος:
Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό
Γραφείο:
301 (Κτίριο Γρηγορίου Λαμπράκη 126)
Ώρες Γραφείου:

Δευτέρα: 10:00-12:00
Τετάρτη: 10:00-12:00

Τηλέφωνο:
E-mail:
Σύντομο Βιογραφικό

Μέλος Ε.Δι.Π. του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς.

Τακτικό μέλος της Μονάδας Διαχείρισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Μο.Δι.Π.Π.).

Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Διδάσκων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης από το 2008 έως το 2016 σε θέματα λήψης αποφάσεων.

Συνεργάτης ερευνητής του θεσμοθετημένου εργαστηρίου Διαδικτυακής Πληροφορικής και Τεχνολογιών Υπολογιστικού Νέφους(Internet Computing and Cloud Technologies Lab - ICCT) του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ερευνητής, ενταγμένος στο μητρώο του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ.

Πρώην εργαστηριακός συνεργάτης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Γενικό Τμήμα Μαθηματικών του Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος (ΑΤΕΙ) Πειραιώς.

Πρώην Αναπληρωτής διευθυντής ΙΝ.ΕΠ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Ανασχεδιασμός διαδικασιών και μείωσης διοικητικών βαρών., διαχείριση ποιότητας).
 • Ηλεκτρονική και Συνεργατική Μάθηση.
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων.
 • Εξόρυξη Γνώσης και Τεχνητή Νοημοσύνη.
 • Συστήματα Λήψης Αποφάσεων και Συστήματα Αξιολόγησης.
 • Πολυκριτήρια Ανάλυση και Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων.

Δημοσιεύσεις

Επιστημονικά περιοδικά:

 • Maragos, E., Despotis, D., 2002. Comparing multi-objective mathematical programming methods in the light of DEA. Journal of Interdisciplinary Mathematics 5(3).
 • Maragos, E., Despotis, D., 2004. The evaluation of the Efficiency with DEA in case of missing values: A fuzzy approach. WSEAS Transactions on Mathematics 3(3).
 • Maragos, E., Despotis, D., 2004. Evaluating School Performance over time in the frame of Regional Socio-Economic Specificities. WSEAS Transactions on Mathematics 3(3).
 • Smirlis, J., Maragos, E., Despotis, D., 2006. Data Envelopment Analysis with missing values: An Interval DEA approach. Applied Mathematics and Computation 177 (1-10).
 • Μαυρομμάτης, Γ., Μαραγκός, Η., 2007. Προσαρμοστική Συνεργατική Μάθηση στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: O σχηματισμός των ομάδων ως κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας. Περιοδικό νέων τεχνολογιών της Ε.Μ.Ε. «Αστρολάβος», Τεύχος 7, 55-74.
 • Kastaniotis, G., Maragos, E. K., Douligeris, C., Despotis, D. K., 2012. Using data envelopment analysis to evaluate the efficiency of web caching object replacement strategies. J. Network and Computer Applications 35(2): 803-817.
 • Zacharis, N., Maragos, E., Demertzis, D., Mavrommatis, G., 2014. Podcasting in the curriculum: Implications on achievement and satisfaction. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning Vol. 11(1) 55-61.

Πρακτικά συνεδρίων:

 • Maragos, E., Despotis, D., 2003. Evaluation of High School Performance: A Data Envelopment Analysis Approach. Proceedings of Apors 2003 Conference. New Delhi, India.
 • Kastaniotis, G., Maragos, E., Demetsas, V., Douligeris, C., Despotis, D., 2007. Web Proxy CachingObject Replacement: Frontier Analysis to Discover the Good-Enough Algorithms.  MASCOTS 2007: 132-137, Istanbul, Turkey.
 • Mavrommatis, G., Maragos, E., 2008. Projects Selection and Resource Allocation in Turbulent Environments: The Role of Critical Success Factors. Proceedings of 7th WSEAS Int. Conf. on APPLIED COMPUTER and APPLIED COMPUTATIONAL SCIENCE (ACACOS '08), Hangzhou, China.
 • Μαυρομμάτης, Γ., Μαραγκός, Η., Ζάχαρης, Ν., 2011. Από το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης στο Σχηματισμό Ομάδων Συγκριτικής Μάθησης. Conference on Informatics in Education CIE 2011, Piraeus, Greece.
 • Ζάχαρης, Ν., Δεμερτζής, Δ., Μαραγκός, Η., Μαυρομμάτης, Γ., 2011. Podcasting: A New Pedagogical Web Tool to Facilitate Interactions in Higher Education. Conference on Informatics in Education CIE 2011, Piraeus, Greece.
 • Μαραγκός, Η., Σαλής, Α., Μαραγκός, Κ., 2012. Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών δράσεων στη Δια Βίου εκπαίδευση: Ο συνδυασμός του Λογικού Μοντέλου με τη Μεθοδολογία της Πιστοποιημένης Αξίας. Conference on Informatics in Education CIE2012, Piraeus, Greece.
 • Μαραγκός, Η., Κομσέλη, Φ., Μαυρομμάτης, Γ., Ζάχαρης, Ν., 2012. Η Αυτοαξιολόγηση στην Πράξη: Επισημάνσεις στη μεθοδολογία. Conference on Informatics in Education CIE2012, Piraeus, Greece.
 • Μαυρομμάτης, Γ., Ζάχαρης, Ν., Παπαστυλιανού, Α., Μαραγκός, Η., 2012. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι: Χαράζοντας πορεία για Ανοικτούς, Ψηφιακούς, Κονεκτιβιστικούς Ορίζοντες. Conference on Informatics in Education CIE2012, Piraeus, Greece.
 • Ζάχαρης, Ν., Μαραγκός, Η., Μαυρομμάτης, Γ., Δεμερτζής, Δ., 2012. Αξιολόγηση της χρήσης των Διαδικτυακών Κοινωνικών Επισημάνσεων (Web Social Bookmarking) στην εκπαίδευση. Conference on Informatics in Education CIE2012, Piraeus, Greece.
 • Ζάχαρης, Ν., Μαραγκός, Η., Μαυρομμάτης, Γ., Δεμερτζής, Δ., 2013. Χρήση screencasts για την παροχή απαντήσεων (feedback) σε ασκήσεις πληροφορικής. Conference on Informatics in Education CIE2013, Piraeus, Greece.
 • Zacharis, N., Maragos, E., Mavrommatis, G., Panetsos, S., 2015. Adapting Traditional Problem- Based Learning Technics for Web-Based Delivery: The Tutor’s Role. New Horizons in Industry and Education. Conference proceedings 402-405.
 • Maragos, E., Maravelakis, P., 2018. Improving the Analytical Power of Dynamic Data Envelopment Analysis by the Consideration of the Shape of the Distribution of Inputs/Outputs Data. A linear Piecewise Decomposition Approach. 20th International Conference on Mathematics in Operational Research. Copenhagen. Denmark.

Ώρες Γραφείου

Οι ώρες γραφείου για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 είναι:

 • Δευτέρα: 10:00-12:00
 • Τετάρτη: 10:00-12:00

Πλήρες Βιογραφικό

Για το πλήρες βιογραφικό πατήστε εδώ.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ