Τίτλος:
Καθηγητής
Γραφείο:
413 (Κεντρικό Κτίριο)
Ώρες Γραφείου:
 • Δευτέρα: 16:00 - 17:00
 • Τετάρτη: 14:00 - 16:00
Τηλέφωνο:
E-mail:
Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Παπαναστασόπουλος είναι Καθηγητής Λογιστικής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς όπου διδάσκει στο προπτυχιακό και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ: ΦΕΚ: 2699/ τ.Γ/13-10-2023). Είναι διευθυντής του ΠΜΣ «Λογιστική & Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών». Επίσης, ο κ. Παπαναστασόπουλος, διδάσκει μαθήματα Λογιστικής στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών), στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών) και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Θεματική Ενότητα: MBA).  

Ο κ. Παπαναστασόπουλος είναι ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της AlphaLife AAEZ. Επίσης είναι μέλος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και μέλος της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΠΕ) του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc, Ph.D) στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην οικονομική σημασία των λογιστικών πληροφοριών (capital markets based accounting). Οι εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Accounting Forum, Applied Economics, Economics Letters, Economic and Business Letters, European Accounting Review, European Financial Management, Finance Research Letters, International Accounting, Auditing and Taxation, International Journal of Finance and Economics, International Review of Financial Analysis, Journal of Corporate Finance, Journal of Economic Asymmetries, Journal of Economic Studies, Journal of International Financial Markets Institutions & Money, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Investment Management and Financial Innovations, Mathematical and Computer Modelling, North American Journal of Economics and Finance, Review of Accounting and Finance, The British Accounting Review, The European Journal of Finance, The International Journal of Accounting, The Theoretical Economic Letters) και έχουν παρουσιασθεί σε επιστημονικά συνέδρια. Επίσης, είναι ανώτερος ερευνητικός εταίρος (senior research fellow) στο Διεθνές Κέντρο Οικονομικής Ανάλυσης (ICEA) και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ερευνητικά προγράμματα.


Διδασκαλία
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (6ο εξάμηνο)
 • Φορολογική Λογιστική (Επιλογής)
 • Ενοποιήμενες Λογιστικές Καταστάσεις (Επιλογής)

Δημοσιεύσεις
 1. “Do Fictitiously High Asset Growth Rates Drive the Asset Growth Anomaly?”, 2023, The Theoretical Economic Letters, (ABS: 1), 13, pp. 627-649 (με Παναγιώτη Αρτίκη, Λυδία Διαμαντοπούλου και Ευάγγελο Σφακιανάκη).
 2. “Exploring Cost Asymmetric Behaviour within the Context of European Non Listed Firms”, Applied Economics, 2023, (ABS: 2, ABDC: A, Impact Factor: 1.916), Forthcoming (με Ορέστη Βλησμά, Βασίλη Ναούμ και Παναγιώτη Σελέκο).
 3. “Asymmetric Cost Behavior: Theory, Meta-Analysis, and Implications”, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 2023, (ABS: 3, ABDC: B), Forthcoming, (με Ορέστη Βλησμά, Βασίλη Ναούμ και Δημήτρη Ντούνη).
 4. “Asset Growth and Stock Returns in European Equity Markets: Implications of Investment and Accounting Distortions”, Journal of Corporate Finance, 2022, (ABS: 4. ABDC: A*, Impact Factor: 4.249), vol. 73, 102193 (με Παναγιώτη Αρτίκη, Λυδία Διαμαντοπούλου και Ιωάννη Σώρρο).
 5. “New Insights on the Asset Growth Anomaly: Evidence from Europe”, European Journal of Finance, 2022, (ABS: 3, ABDC: B, Impact Factor: 1.809), 28, pp. 1867-1891 (με Παναγιώτη Αρτίκη και Λυδία Διαμαντοπούλου).
 6. “The Implications of Cash Flows for Future Earnings and Stock Returns within Profit and Loss Firms”, International Journal of Finance and Economics, 2021, (ABS: 3, ABDC: B, Impact Factor: 0.943), vol.26, pp.2927-2945 (με Βασίλη Ναούμ).
 7. “Percent Accruals and the Accrual Anomaly: Evidence from the UK”, Accounting Forum, 2020, (ABS: 3, ABDC: B, Impact Factor: 1.824), vol.44, pp. 287-310.
 8. “Bloated Balance Sheets and Stock Returns: Asymmetries between Profit and Loss Firms”, Economic and Business Letters, 2019, (ABS: 1), vol.8, pp.53-61.
 9. “Asymmetries in the Persistence and Pricing of Cash Flows: Evidence from the United Kingdom”, The Journal of Economic Asymmetries, 2019, (ABDC: B), 19, e00113 (με Παναγιώτη Αρτίκη).
 10. “Review of Financial Reporting, Financial Statement Analysis and Valuation: a Strategic Perspective by James M. Wahlen, Stephen P. Baginski, Mark Bradshaw”, The International Journal of Accounting, 2018, (ABS: 3, ABDC: A), vol. 53, pp. 161-162.
 11. “Asset Growth Anomaly in Europe: Do Profits and Losses Matter?”, Economics Letters, 2017, (ABS: 3, ABDC: A, Impact Factor: 1.745), vol. 156, pp. 106-109.
 12. “Asset Growth and Stock Returns: Evidence from the Greek Stock Market”, Management Decision, 2017, (ABS: 2, ABDC: B, Impact Factor: 2.540), vol. 55, pp. 826-841 (με Αγγελική Κάραλη και Γεώργιο Κωνσταντίνου).
 13. “Managerial Discretion, Net Operating Assets and the Cross-Section of Stock Returns in Europe”, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 2017, (ABS: 3, ABDC: A, Impact Factor: 2.533), vol. 47, pp.188-210 (με Δημήτρη Θωμάκο).
 14. Corporate Financing Activities and the Accrual Anomaly”, Finance Research Letters, 2017, (ABS: 2, ABDC: A, Impact Factor: 3.527), 20, pp. 125-129.
 15. “Καθαρό Λειτουργικό Ενεργητικό και Μελλοντικές Εταιρικές Αποδόσεις”, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Γ. Οικονόμου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017, pp. 193-221 (με Αγγελική Κάραλη και Γεώργιο Κωνσταντίνου).
 16. “The Accrual Anomaly in the Greek Stock Market”, Investment Management and Financial Innovations, 2016, (ABS: 2 τον χρόνο της εκτύπωσης, ABDC: B), 13, pp. 322-333 (με Ανδρέα Τσάλα και Δημήτρη Θωμάκο).
 17. “Implications of the Cash Component of Earnings for Earnings Persistence and Stock Returns”, The British Accounting Review, 2016, (ABS: 3, ABDC: A*, Impact Factor: 3.333), vol. 48, pp. 117-133 (με Παναγιώτη Αρτίκη).
 18. “The Accrual Anomaly in Europe: The Role of Accounting Distortions”, International Review of Financial Analysis, 2015, (ABS: 3, ABDC: A, Impact Factor: 2.497), vol. 41, pp. 176-185 (με Εμμανουήλ Τσιριτάκη).
 19. “Accruals, Growth, Accounting Distortions and Stock Returns: The case of FRS3 in the UK”, North American Journal of Economics and Finance, 2015, (ABS: 2, ABDC: B, Impact Factor: 1.535), vol. 33, pp.39-54.
 20. “Accounting Accruals and Stock Returns: Evidence from European Equity Markets”, European Accounting Review, 2014, (ABS: 3, ABDC: A*, Impact Factor: 1.855),23, pp. 729-768.
 21. “The Accrual Anomaly in the U.K. Stock Market: Implications of Growth and Accounting Distortions”, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 2014, (ABS: 3, ABDC: A, Impact Factor: 2.533), vol. 32, pp. 256-277 (με Λεωνίδα Δουκάκη).
 22. “Accruals, Free Cash Flows, Profits, Losses and the Asset Growth Anomaly”, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Ε. Κονδύλη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014, pp. 507-539.
 23. “Corporate Financing Activities, Fundamentals to Price Ratios and the Cross Section of Stock Returns”, Journal of Economic Studies, 2013, (ABS: 2, ABDC: B), vol. 40, pp. 493-514 (με Δημήτρη Θωμάκο και Tao Wang).
 24. “External Financing, Growth and Stock Returns”, European Financial Management, 2012, (ABS: 3, ABDC: A, Impact Factor: 1.47), 18, pp. 790-815 (με Γκίκα Χαρδούβελη, Δημήτρη Θωμάκο και Tao Wang).
 25. “Accruals and the Performance of Stock Returns Following External Financing Activities”, The British Accounting Review, 2011, (ABS: 3, ABDC: A*, Impact Factor: 3.333), vol. 43, pp. 214-229 (με Δημήτρη Θωμάκο και Tao Wang).
 26. “Information in Balance Sheets about Future Stock Returns: Evidence from Net Operating Assets”, International Review of Financial Analysis, 2011, (ABS: 3, ABDC: A, Impact Factor: 2.497), 20, pp. 269-282 (με Δημήτρη Θωμάκο και Tao Wang).
 27. “The Implications of Retained and Distributed Earnings for Future Profitability and Stock Returns”, Review of Accounting and Finance, 2010, (ABS: 2, ABDC: B), v 9, pp. 395 – 423 (με Δημήτρη Θωμάκο και Tao Wang).
 28. “Using Option Theory and Fundamentals to Assess the Default Risk for Listed Firms”, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, 2007,(ABS: 2, ABDC: C), vol. 4, pp. 305-331.
 29. “Extending the Merton Model: A Hybrid Approach to Assessing Credit Quality”, Mathematical and Computer Modeling, 2007, (Impact Factor 2014/2015: 1,412. Listed as top journal in Computational Theory and Mathematics, http://www.guide2research.com/journals/computational-theory), vol. 46, pp. 47-68 (με Αλέξανδρο Μπένο).

Ώρες Γραφείου

Οι ώρες γραφείου για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 είναι:

 • Δευτέρα: 16:00 - 17:00
 • Τετάρτη: 14:00 - 16:00

Πλήρες Βιογραφικό

Για το πλήρες βιογραφικό πατήστε εδώ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ