gototopgototop

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο Πανεπιστήμιο, θα παραλάβετε από τη Γραμματεία του Τμήματος σας τους προσωπικούς κωδικούς σας με τους οποίους θα αποκτήσετε πρόσβαση τόσο στον προσωπικό σας φοιτητικό λογαριασμό, όσο και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει το Πανεπιστήμιο και το Υπουργείο Παιδείας. Οι κωδικοί αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί. Σε περίπτωση απώλειας, υπάρχει δυνατότητα επανέκδοσής τους από τη Γραμματεία.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στη διεύθυνση students.unipi.gr λειτουργεί η διαδικτυακή εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Από την εφαρμογή αυτή έχετε τη δυνατότητα:

 • να ενημερώνεστε για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τους διδάσκοντες, τα προτεινόμενα συγγράμματα κλπ.
 • να υποβάλλετε δηλώσεις εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων κάθε εξαμήνου
 • να ενημερώνεστε για τη βαθμολογία στα μαθήματα που έχετε εξεταστεί
 • να λαμβάνετε άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή βεβαιώσεις φοίτησης

H πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών.

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι υποχρεωτική για όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές. Εκδίδεται μετά από είσοδο στη διεύθυνση academicid.minedu.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών και με σχετική αίτηση που θα υποβάλλετε ηλεκτρονικά. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα λειτουργεί και ως φοιτητικό εισιτήριο (πάσο) που διευκολύνει τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Δικαιούχοι της ακαδημαϊκής ταυτότητας είναι οι επιτυχόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μετά την εγγραφή τους στο πρώτο έτος σπουδών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στη γραμματεία της σχολής που έχουν επιτύχει. Η νέα ταυτότητα έχει σχήμα και μορφή πιστωτικής κάρτας και είναι βελτιωμένη σε θέματα ασφάλειας έναντι της πλαστογραφίας.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα συγγράμματα διανέμονται μέσω της υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ του Υπ. Παιδείας που λειτουργεί στη διεύθυνση eudoxus.gr. Στην υπηρεσία αυτή καταχωρούνται οι δηλώσεις των συγγραμμάτων κάθε εξαμήνου και παρέχεται η σχετική πληροφόρηση.

Η είσοδος στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ πραγματοποείται με τους προσωπικούς σας κωδικούς.

 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ – Wifi

Όλοι οι χώροι διδασκαλίας του Πανεπιστημίου καλύπτονται από ελεύθερο ασύρματο δίκτυο wi-fi που ονομάζεται unipi. Σε αυτό μπορείτε να συνδεθείτε είτε με φορητό υπολογιστή είτε από το κινητό σας, χωρίς τη χρήση κάποιου κωδικού.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – VPN

Η υπηρεσία πρόσβασης στο εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστημίου (υπηρεσία VPN) παρέχει δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου από απομακρυσμένες θέσεις ή δίκτυα, όπως π.χ. από οικιακές συνδέσεις Internet. Μέσω της υπηρεσίας αυτής είναι, για παράδειγμα, εφικτή η πρόσβαση στο περιεχόμενο ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και βάσεων δεδομένων που διαθέτει η βιβλιοθήκη, από θέσεις εργασίας εκτός Πανεπιστημίου .Περισσότερα στοιχεία για την υπηρεσία αυτή δίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.unipi.gr/unipi/el/hu-sundesh-vpn.html.

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Σε φοιτητές του Πανεπιστημίου, αναλόγως του ακαδημαϊκού Τμήματος που φοιτούν, παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε λογισμικό της εταιρείας Microsoft μέσω της υπηρεσίας Microsoft Imagine (πρώην Dreamspark/MSDNAA). Η υπηρεσία Microsoft Imagine παρέχεται από την εταιρεία Microsoft και δίνει σε φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς τη δυνατότητα λήψης και χρήσης λογισμικού της εταιρείας Microsoft χωρίς χρέωση. Στο λογισμικό που διανέμεται μέσω του Imagine, ανεξαρτήτως επιπέδου συνδρομής, δεν περιλαμβάνεται το Microsoft Office. Η υπηρεσία διατίθεται σε δύο επίπεδα, Standard και Premium. Η υπηρεσία Imagine Standard είναι προσβάσιμη από όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου και παρέχεται από την κεντρική υπηρεσία. Στην έκδοση Standard διατίθεται περιορισμένος κατάλογος λογισμικού της εταιρείας Microsoft, στον οποίο δεν περιλαμβάνονται οι Desktop εκδόσεις των Windows, το Microsoft Visio ή to Microsoft Project. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών στις διευθύνσεις  Microsoft Imagine Standard και Microsoft Imagine Premium (Τμήματος Ο.Δ.Ε.).

Επίσης, σε όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως βαθμίδας και με τη χρήση του προσωπικού κωδικού διατίθεται το λογισμικό Microsoft Office 365 Education Plus μέσω της διεύθυνσης https://delos365.grnet.gr. Αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο οδηγό: Οδηγός ενεργοποίησης λογαριασμού Office 365.

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Website: www.lib.unipi.gr)

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς απευθύνεται στους καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές και αποστολή της είναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου, στο δεύτερο υπόγειο. Η είσοδός της είναι στην κεντρική κυκλική σκάλα στο μέσο του ισογείου. Επίσης, για τα ΑΜΕΑ χρησιμοποιείται και ο ανελκυστήρας στην αριστερή πλευρά του κτιρίου.

Η βιβλιοθήκη αποτελείται από τρεις βασικούς χώρους:

 • Το Χώρο Υποδοχής, όπου βρίσκεται ο χώρος κίνησης του υλικού, η κλειστή συλλογή, σπάνιες συλλογές και οι υπο λογιστές για την αναζήτηση στον κατάλογο και τις πηγές πληροφόρησης,
 • Το Βιβλιοστάσιο, όπου στεγάζεται το σύνολο της έντυπης συλλογής της βιβλιοθήκης, το φωτοτυπικό μηχάνημα και υπολογιστές για τους αναγνώστες, και
 • Το Αναγνωστήριο, όπου βρίσκονται τα λεξικά, τα εκθετήρια με τα τελευταία τεύχη των έντυπων περιοδικών και άλλο πληροφοριακό υλικό.

Το ωράριο λειτουργίας της έχει επεκταθεί για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μελών του Πανεπιστημίου, από τις 8.00 το πρωί έως τις 20.00 το βράδυ, καθημερινά, όλες τις εργάσιμες ημέρες.

 

Υπηρεσίες βιβλιοθήκης

Γενική πληροφόρηση: στην υποδοχή δίνεται πληροφόρηση σχετικά με τη βιβλιοθήκη και το υλικό της, όπως κανόνες δανεισμού, φωτοτυπίες, χρήση οπτικοακουστικού υλικού, τοποθεσία τεκμηρίων κλπ. Για τον ίδιο λόγο έχουν εκδοθεί 9 ενημερωτικά φυλλάδια.

Εξειδικευμένη πληροφόρηση: Η βιβλιοθήκη παρέχει online θεματικές συνδρομητικές και ανοικτής πρόσβασης βάσεις δεδομένων.

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικά ή προσωπικά υποβάλλονται εξειδικευμένα ερωτήματα έρευνας που διεκπεραιώνονται από βιβλιοθηκονόμους του σχετικού τμήματος.

Δανεισμός: κάθε μέλος του Πανεπιστημίου εγγράφεται μέλος στη βιβλιοθήκη, ώστε να δανείζεται το υλικό της. Λειτουργεί επίσης υπηρεσία ανανεώσεων και κρατήσεων για δανεισμένο υλικό και τήρηση προτεραιότητας δανεισμού κατά την επιστροφή.

Απόκτηση υλικού που δεν υπάρχει στη βιβλιοθήκη, είτε με προτάσεις για τον εμπλουτισμό της ή με διαδανεισμό από τις ελληνικές βιβλιοθήκες ή συνεργαζόμενες του εξωτερικού.

Εκπαίδευση χρηστών: το προσωπικό της βιβλιοθήκης προσφέρει στους νεοεισερχόμενους φοιτητές, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, υποστήριξη και ενημέρωση στη χρήση της βιβλιοθήκης, του καταλόγου της, των υπηρεσιών και των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης που παρέχει.

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενημερώνει τους φοιτητές σε θέματα:

 • Σίτισης
 • Στέγασης
 • Στεγαστικού επιδόματος
 • Υγειονομικής κάλυψης
 • Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1997 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ στο πλαίσιο του Β' ΚΠΣ και συνεχίζει να λειτουργεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Βασική του επιδίωξη είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Προωθεί την ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών και την εξυπηρέτηση τεσσάρων πόλων, των Φοιτητών & Αποφοίτων του Πανεπιστημίου, του Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, των Επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει:

 • Προς τους φοιτητές / αποφοίτους πληροφόρηση, συμβουλευτική καθοδήγηση και ενεργή υποστήριξη στην προετοιμασία και εύρεση απασχόλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών και στα πρώτα βήματα επιχειρησιακής δράσης.
 • Για τις επιχειρήσεις αποτελεί πηγή άντλησης κατάλληλα κατηρτισμένων στελεχών για την ικανοποίηση των αναγκών τους σε προσωπικό.
 • Για τους μαθητές και υποψήφιους φοιτητές, το Γραφείο Διασύνδεσης αναπτύσσει δράσεις ενημέρωσης για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τις επαγγελματικές διεξόδους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΥ.ΚΕ.Π.Π.)

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΣΥ.ΚΕ.Π.Π.) ιδρύθηκε το 1995 και λειτουργεί ως ένας χώρος Συνάντησης, Υποστήριξης, Επικοινωνίας και Παρέμβασης. Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές διαπραγματεύονται θέματα που είναι σημαντικά για όλους και αφορούν σε:

 • Ενεργητική μάθηση
 • Επιτυχή προσαρμογή σε νέες ανάγκες και απαιτήσεις
 • Κοινωνική επιδεξιότητα, σχέσεις και οικογένεια
 • Αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων
 • Πρόληψη και Υγεία
 • Τρόποι δημιουργικής έκφρασης και ψυχαγωγίας
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για επιτυχημένη πορεία

Η παρέμβαση και η αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν μπορεί να γίνεται είτε μέσω της ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής συμβουλευτικής, είτε μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων εστιάζοντας στην προαγωγή της ακαδημαϊκής προσαρμογής του φοιτητικού πληθυσμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.