gototopgototop

Καθηγητές | Αναπληρωτές Καθηγητές | Επίκουροι Καθηγητές

  Ονοματεπώνυμο:  Νικόλαος Φίλιππας
Τίτλος:  Καθηγητής
Γραφείο:  323 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο:  +30 210 414 2168
E-mail:  philipas(-at-)unipi(-dot-)gr

Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Φίλιππας είναι Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο τη Χρηματοοικονομική Διοικητική, με έμφαση και εφαρμογή σε θέματα όπως οι Χρηματιστηριακές Επενδύσεις, οι Θεσμικοί Επενδυτές, η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική κ.λπ. Στο παρελθόν υπήρξε δύο φορές μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο κ. Φίλιππας έχει δημοσιεύσει άρθρα σε όλα σχεδόν τα Ελληνικά Οικονομικά περιοδικά και τις σχετικές οικονομικές εφημερίδες, όπου υπήρξε τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας Καθημερινή και της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας.

Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά του κλάδου όπως International Review of Financial Analysis, Multinational Finance Journal, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, European Journal of Finance, Journal of Multinational Financial Management, Applied Mathematics & Computation, Applied Economics, Applied Financial Economics, Applied Financial Economics Letters, Applied Economics Letters, Managerial and Decision Economics, International Review of Economics and Business, Journal of Applied Business Research, Research in International Business and Finance, Economics Bulletin και άλλα.

Μια από τις δημοσιευμένες μελέτες του με τίτλο “Estimation of Price Parameters: Bank Stock Price and the Variance Components Model”, (Applied Economics 1988) συμπεριλαμβάνεται στην συλλογή των αξιόλογων άρθρων στον χώρο της Χρηματοοικονομικής. Τη συλλογή αυτή επιμελήθηκε ο Καθηγητής R. Brealey (Bibliography of Finance, 1991, MIT Press).

Επιπλέον, δύο δημοσιευμένες μελέτες του (Applied Economics, 1988 και Managerial and Decision Economics, 1993) συμπεριλαμβάνονται στην συλλογή των πιο σημαντικών επιστημονικών συμβολών στο χώρο της Χρηματοοικονομικής και της Οικονομίας αναφορικά με την Ελλάδα. Την συλλογή αυτή επιμελήθηκε ο Καθηγητής Γ. Τσετσέκος (Economic and Finance Research related to Greece: 44  Years of Academic Contributions, Drexel University, July 1998 ).

Τέλος ένα από τα πρόσφατα άρθρα του “Chasing trend and losing money :Open end mutual fund investor’s trading in Greece” βραβεύθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για την συμβολή του στη πρόοδο και προβολή του ιδρύματος.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές των Χρηματιστηριακών Επενδύσεων, της Χρηματιστηριακής Αγοράς των Αθηνών, της εγχώριας και  παγκόσμιας αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, του Wealth Management και της διαχείρισης ασφαλιστικών ταμείων. Είναι συγγραφέας πέντε βιβλίων και επτά ερευνητικών μελετών. Πιο συγκεκριμένα τα βιβλία του «Αμοιβαία Κεφάλαια και Χρηματιστηριακό Περιβάλλον» (1999) και  «Επενδύσεις» (2005) έχουν εξαντληθεί. Το νέο του βιβλίο με τίτλο «Αμοιβαία Κεφάλαια» εκδόθηκε το 2010.

Ο κ. Φίλιππας έχει παρουσιάσει εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει μακρόχρονη εμπειρία στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και Χρηματαγορά ως ανώτατο στέλεχος χρηματιστηριακής εταιρίας, ΕΠΕΥ και ΑΕΔΑΚ. Από τον Ιούνιο του 2005 έως τον Σεπτέμβριο του 2008 ήταν μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2004 έως τον Ιούλιο του 2009 ήταν μέλος στο Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Από την 1η Απριλίου 2013, ο κ. Φίλιππας ανέλαβε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.).

Έχει συνεργασθεί με  εταιρίες  όπως  ΕΤΒΑ, Allianz, Helvetia, Intertrust, Eurobank, Alpha Bank και με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών αναπτύσσοντας διαλέξεις σχετικά με τον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό (Financial Planning), την ανάλυση χρηματιστηριακών επενδύσεων,την αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίων και ανάλυση και διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

Διδασκαλία

 1. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική (6ο εξάμηνο)
 2. Αμοιβαία Κεφάλαια και Άλλοι Θεσμικοί Επενδυτές (Επιλογής)
 3. Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις (Επιλογής)

Δημοσιεύσεις

 1. Did Behavioral Mutual Funds Exploit Market Inefficiencies During or After the Financial Crisis?, Multinational Finance Journal, forthcoming 2013.
 2. Does herd behaviour exist in the commodities market?, International Journal of Portfolio Analysis and Management, forthcoming 2013.
 3. Mutual fund performance evaluation during periods of market turbulence: Evidence from the Greek Market, Investment Management and Financial Innovations, 2013, Volume 10, Issue 1, pp. 174-183.
 4. Herding behavior in REITs: Novel tests and the role of financial crisis, (with Economou F., Babalos V. and Kostakis A.), International Review of Financial Analysis,  Volume 29, September 2013, pp. 166-174. (Elsevier)
 5. Estimating performance aspects of Greek equity funds with a liquidity-augmented factor model, (with Babalos V. & Mamatzakis E.), Applied Financial Economics, 2013, Volume 23, pp. 629-647. (Routledge)
 6. Efficiency evaluation of Greek equity funds, (with Caporale, G.M. and Babalos, V.), Research in International Business and Finance, 2012, Volume 26, Issue 2, Pages 317–333. (Elsevier)
 7. Mutual funds performance appraisal using stochastic multicriteria acceptability analysis, (with Babalos, V., Doumpos M. and Zompounidis K.), Applied Mathematics & Computation (Impact Factor: 1,534), 2012, 218, pp. 5693–5703. (Elsevier)
 8. Cross-country effects in herding behaviour: Evidence from four south European markets, (with Economou, F. and Kostakis, A.), Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 2011, Volume 21, Issue 3, pp. 443-460. (Elsevier)
 9. Αξιολόγηση της Επίδοσης των Ελληνικών Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με τη Χρήση της Μεθόδου Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων, Μελέτες για το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, (με τον Β. Μπαμπαλό), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιμέλεια Τζαβαλής Ηλίας, 2010, σελ. 359-385.
 10. Managing mutual funds or managing expense ratios? Evidence from the Greek fund industry, (with Babalos, V. and Kostakis A.) Journal of Multinational Financial Management, 2009, vol. 19(4),  pp. 256-272. (Elsevier)
 11. Herding behaviour in extreme market conditions: the case of the Athens Stock Exchange., (with Caporale G.M. and Economou F.), Economics Bulletin, Vol. 7, No. 17, 2008, pp.1-13.
 12. Testing for Persistence in Mutual Fund Performance and the ex-post Verification Problem: Evidence from the Greek Market, (with Babalos V., Caporale G.M., & Kostakis A.), European Journal of Finance, 2008, Vol. 14 (8), pp. 735-753. (Taylor & Francis)
 13. Spurious results in testing mutual fund performance persistence: Evidence from the Greek market, (with Babalos V. & Kostakis A.), Applied Financial Economics Letters, 2007, Volume 3(2), pp 103-108. (Taylor & Francis)
 14. Trying But Failing to Ride the Bull Market: A Random Coefficient Model to Examine Greek Mutual Funds Performance, Journal of Financial Decision Making, Volume 2, No 1, June 2006, pp. 1-12.
 15. Αξιολόγηση της Επίδοσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Μια Εμπειρική Εφαρμογή της Αξιολόγησης της Επίδοσης των Ελληνικών Μετοχικών Α/Κ σύμφωνα με την Προσέγγιση της Morningstar, (Με την E. Νικολαΐδου), Σπουδαί, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2005, τόμος. 55, σελ. 76-103.
 16. Feedbacks Between Fund Flows and Security Returns: Evidence from the Greek Capital Market, (with G.M. Caporale and N. Pittis), Applied Financial Economics, 2004, vol. 14, pp 981-989. (Taylor & Francis)
 17. Chasing Trend And Losing Money: Open End Mutual Fund Investor’s Trading In Greece (with Fiotakis Themistoklis), Applied Economics Letters, February 2004, Volume 11, No2, pp117-121. (Taylor & Francis)
 18. Market Timing and Selectivity: An Empirical Investigation into the Features of Greek Mutual Fund Managers, Journal of Applied Business Research, Volume 18,Number 3,Summer 2002, pp 97-108. (Western Academic Publishers)
 19. Performance Evaluation: A Review Article and an Empirical Investigation of Greek Mutual Fund Managers, (with Tsionas E.). The International Business and Economics Journal, Volume 1, Number 6, June 2002, pp 31-44.
 20. Τιμές Μετοχών και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Μία Διαστρωματική και Διαχρονική Ανάλυση, (Mε τους καθηγητές Γ. Καραθανάση και Δ. Χέβα), Σπουδαί, Ιανουάριος – Ιούνιος 2000, σελ 133-153.
 21. Are Greek Mutual Fund Managers Market Timers?, European Research Studies Journal, European Research Studies Journal, 1999, vol. 0(1-4), pages 33-42.
 22. An Analysis of the Market Model Using Data from a Fledging Market, International Review of Economics and Business, December 1998, p.p. 745 – 768.
 23. Μερισματική πολιτική Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο των Αθηνών: Μια Εμπειρική Ανάλυση (Με τον Καθηγητή Ι. Τζωάννο) Σπουδαί, Ιούλιος-Δεκέμβριος 1997,τόμος 47, σελ.249-285.
 24. Έλεγχοι Παραβίασης των Κλασικών Υποθέσεων του Υποδείγματος της Αγοράς, (με τον Καθηγητή Γ. Καραθανάση), Σπουδαί, Ιανουάριος 1994.
 25. Heteroscedasticity in the Market Model: Some Evidence from the Athens Stock Exchange, Managerial and Decision Economics, November-December 1993, pp 563-567, (with G. Karathanassis). (Wiley Series)
 26. The Use of Error Components Model in Business Finance A Review Article and an Application, Spoudai, 1993, σελ. 95 – 110, Β΄ Τριμηνιαία (με τον καθηγητή Γ. Καραθανάση).
 27. Estimation of Bank Stock Price Parameters and the Variance Components Model, Applied Economics, Volume 20, April 1988, p.p. 497 – 507, (with G. Karathanassis). (Taylor & Francis)
 28. Estimation of Share Valuation Parameters from Time Series and Cross Section Data. Some Results Using Data from the Athens Stock Exchange, στο περιοδικό International Review of Economics and Business, Volume 34, November – December 1987,  p.p. 1167 – 1177 (with G. Karathanassis).

Συγγράμματα

 1. «Αμοιβαία Κεφάλαια, Η ελληνική πραγματικότητα και οι σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις», 2010.
 2. «Ασκήσεις για το βιβλίο Επενδύσεις, 505 Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών», 2007, Εκδόσεις Πανεπιστημιακό.
 3. «Επενδύσεις», 2005, Εκδόσεις Πανεπιστημιακό.
 4. «Αμοιβαία Κεφάλαια και Χρηματιστηριακό Περιβάλλον», 1999, Εκδόσεις Globus Invest, 2η Έκδοση (εξαντλήθηκε).
 5. «Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών», 1990, (Με τον Καθηγητή Γ. Καραθανάση), Εκδόσεις Σάκκουλα, υπό την αιγίδα και τη χρηματοδότηση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
 6. Σημειώσεις για το μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική», 2011.

Ώρες Γραφείου

Οι ώρες γραφείου για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 είναι:

 •  

Πλήρες Βιογραφικό

Για το πλήρες βιογραφικό πατήστε εδώ.