gototopgototop

Καθηγητές | Αναπληρωτές Καθηγητές | Επίκουροι Καθηγητές

  Ονοματεπώνυμο:  Κορνηλία Δελούκα - Ιγγλέση
Τίτλος:  Καθηγήτρια
Γραφείο:  408 (Κεντρικό Κτίριο)
Τηλέφωνο:  +30 210 414 2210
E-mail:  cdelouka(-at-)unipi(-dot-)gr
Τομέας:  Νομικής Επιστήμης

Σύντομο Βιογραφικό

Η κ. Δελούκα - Ιγγλέση είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διδάσκει, σε προπτυχιακό επίπεδο, τα μαθήματα: Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή, Δίκαιο του Ανταγωνισμού και Δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει το μάθημα: Ποιότητα και Δίκαιο. Έχει συγγράψει δέκα βιβλία (πέντε εκ των οποίων αυτοτελώς και πέντε σε συνεργασία με άλλους συγγραφείς), ορισμένα εκ των οποίων εξεδόθησαν από εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού. Έχει επίσης συγγράψει πολλά άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και Τιμητικούς Τόμους.

Σπουδές

 • Αριστούχος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ (1990) με θέμα: «Ζητήματα  Προστασίας του  Καταναλωτή στα κράτη μέλη της ΕΟΚ και του Συμβουλίου της Ευρώπης από άποψη Νομική, Κοινωνική και Οικονομική»
 • Πτυχίο Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
 • Πτυχίο Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου  Πειραιώς
 • Cours en droit Communautaire de la Consommation, Νομική Σχολή του Παν/μίου της Louvain-la-Neuve του Βελγίου (με υποτροφία)

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

 • Καθηγήτρια στο Τμήμα ΟΔΕ Παν/μίου Πειραιώς (2006-σήμερα)
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα ΟΔΕ Παν/μίου Πειραιώς  (2000-2006)
 • Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα ΟΔΕ Παν/μίου Πειραιώς  (1996 -2000)
 • Λέκτορας στο Τμήμα ΟΔΕ Παν/μίου Πειραιώς (1991-1996)

Ξένες  Γλώσσες

Αγγλικά,  Γερμανικά,  Γαλλικά,  Ιταλικά

Διδασκαλία

 1. Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι - Αστικό Δίκαιο (1ο εξάμηνο)
 2. Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ - Ειδικές Νομοθετικές Ρυθμίσεις (2ο εξάμηνο)
 3. Δίκαιο του Ανταγωνισμού (Επιλογής)
 4. Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Επιλογής)

Δημοσιεύσεις

 • «Το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εμπορίου για την Προστασία του Καταναλωτή»,  Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, 1989, σ. 183 επ.
 • «Νεώτερες Νομοθετικές Εξελίξεις στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού»,  Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, 1991 σ. 381 επ.
 • «Η Προστασία του Καταναλωτή από Καταχρηστικές Ρήτρες στο Ελληνικό Δίκαιο». Εισήγηση στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο «Ο Ευρωπαίος Καταναλωτής και η Διασφάλιση των Δικαιωμάτων του» που οργάνωσε η ΕΚΠΟΖΩ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγινε στην Αθήνα στις 11, 12 και 13 Απριλίου 1994. Η Εισήγηση δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου, 1994, σ. 1 επ.
 • Νομικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, συλλογικό έργο, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 1998
 • «Ο Εκσυγχρονισμός της Προστασίας του Καταναλωτή στην Ελλάδα». Ενθύμημα Αλκη Αργυριάδη, (Εκδ. Οίκος Αφοι Π. Σάκκουλα) 1995, σ. 229 επ.
 • «Η Προστασία των Καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Από τη Συνθήκη της Ρώμης στη Συνθήκη του Μάαστριχτ),  Τιμητικός Τόμος Καθηγητή Αλ. Σταυρόπουλου,  1996, σ. 63 επ.
 • «Product Liability in the EU: The Strict Liability Regime as a Significant Accomplishment of the Consumer movement». Εισήγηση στο 2 Συνέδριο Εργασιακών Σχέσεων, από το Παν/μιο Πειραιώς, και την International Sociological Association στις 17-18 Μαΐου 1996
 • «Ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Οι Ασφαλιστικοί Όροι και η Ειδική Προστασία του Καταναλωτή», Εισήγηση σε Συνέδριο που οργάνωσε η ΕΚΠΟΙΖΩ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον τίτλο «Γενικοί Όροι Συναλλαγών και Προστασία των Καταναλωτών», Αθήνα 8-9. Μαΐου, 1998. Η Εισήγηση δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου σ. 35 επ. 
 • «Das Gesetz 2496/97 über Versicherungsvertrage und seiner Beitrag zum Schutz des Versicherten vormissbräuchlichen AGB», Verbraucher und Recht, τεύχος Μαΐου 1999, σ. 175 επ.
 • «Αστική Ευθύνη Λόγω Ελαττωματικών Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Οι Πρόσφατες Εξελίξεις», Τιμητικός Τόμος Μ. Ραφαήλ, 2000, σ. 191 επ.
 • «Η Προστασία των Καταναλωτών στις Συμβάσεις εκτός Εμπορικού Καταστήματος και από Απόσταση στο Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο», 2000, Ιστοσελίδα Δ.Σ.Α: www.dsanet.gr/1024x768htm
 • «Η προστασία του καταναλωτή στο ελληνικό Ασφαλιστικό Δίκαιο». Εισήγηση σε ημερίδα που οργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών -ΕΙΑΣ-, (16.2.2000)
 • «Νομικά Ζητήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Ιδίως η προστασία του ηλεκτρονικού καταναλωτή». Μελέτη στο πλαίσιο έρευνας υπό την αιγίδα της ΕΕΤΤ, υπό τον τίτλο: Μελέτες Ανάπτυξης Νέων Υπηρεσιών Ιντερνετ στην Ελλάδα, 2000
 • «Η Προστασία του Ατόμου ιδίως ως Καταναλωτή από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», Τόμος στη μνήμη Δημ. Κοδοσάκη, 2001, σ. 267 επ.
 • «Consumer Protection in the Global Marketplace. Are Laws Still Necessary?» Τιμητικός Τόμος Απ. Λάζαρη, 2003, σ. 119 επ.
 • «Web Advertising: Consumer Protection within the European Community». Τιμητικός  Τόμος Λ. Κοτσίρη, ΝΟΜΟC/8, 2004,  σ. 279 επ.
 • «Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Οδηγία 2000/31/ΕΚ σχετικά με Ορισμένες Πτυχές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Εσωτερική Αγορά», Μνήμη Μιχ. Μηνούδη, 2004, σ.181 επ.
 • «H Προστασία του Καταναλωτή από την Άμεση Διαφήμιση στο Διαδίκτυο», ΔίΜΕΕ (Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας) 2004, σ. 485 επ.
 • «Product Liability in the European Union: Twenty Years After the Enforcement of Directive 85/374/EEC», Τιμητικός Τόμος Θ. Σκούντζου, 2005, σ. 379 επ.
 • «Οι Μεταρρυθμίσεις των Κανόνων Εφαρμογής των Άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ (Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003)», Τόμος στη Μνήμη  Χρ. Ναούμ, 2006, 395 επ.
 • «Η Ευθύνη από Διακινδύνευση στο Ελληνικό Δίκαιο: Η Περίπτωση της Ευθύνης του Παραγωγού Ελαττωματικών Προϊόντων». Εισήγηση στο Β΄ Διεθνές Επιστημονικό  Συνέδριο  της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας με θέμα «Η Κοινωνία της Διακινδύνευσης. Προκλήσεις στον 21ο αιών», Αθήνα,  5-7 Νοεμβρίου 2009
 • Κοινοτικό Δίκαιο Προστασίας του Ανταγωνισμού και Προστασίας του Καταναλωτή. Μια σχέση μίσους ή πάθους; Ο Πρόσφατος εναγκαλισμός του καταναλωτή από τη Λευκή Βίβλο «για τις αγωγές για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ», Τιμητικός  Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, (εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα) 2010, σ. 423 επ.
 • «The New Approach to EU Consumer Legislation: Towards a "High Level of Consumer Protection" or a "Market Behaviour Law"?», International Conference της International Sociological Association (ISA), Παρίσι 27-30 Ιουνίου 2011. 
 • «Περιβαλλοντικές Διακινδυνεύσεις και Αστική Ευθύνη», Τιμητικός Τόμος Πην. Αγαλλοπούλου, (εκδόσεος Αντ. Σάκκουλα) 2011, σ. 407 επ.
 • «Advertising Obesity to Children. The EU’s Regulatory Role», Τιμητικός  Τόμος Σωτ. Καρβούνη, 2012, σελ. 173 επ.

Συγγράμματα

 1. Ζητήματα Προστασίας του Καταναλωτή στα Κράτη Μέλη της ΕΟΚ και του Συμβουλίου της Ευρώπης  (Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα) 1991
 2. Νομική και Κοινωνική Προστασία του Καταναλωτή (Εκδόσεις Σταμούλης) 1992
 3. Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού (Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα) 1994
 4. Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο του Καταναλωτή (Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα) 1998
 5. Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα)  2005
 6. Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή (Ελληνικό-Κοινοτικό). Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν.2251/1994 όπως ισχύει μετά το Ν.3587/2007, συλλογικό έργο (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη)  2008
 7. Νέες Μορφές Συμβάσεων στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού και της Προστασίας του Καταναλωτή,  συλλογικό έργο (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη) 2010,  σ. 215 επ.
 8. Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη) 201211.
 9. Consumer Organizations as a Consistent Response to Social Needs, συλλογικό έργο: Participation, Organizational Effectiveness and Quality of Work Life in the Year 2000,  συλλογικό έργο (Εκδόσεις Peter Lang) 1994, σ. 357 επ
 10. Information Society as an Exciting Prospect for Electronic Marketing and a Risk to be Controlled: The Case of Direct Advertising within the EU, συλλογικό έργο σε: Risk and Choice in Consumer Society (Εκδόσεις Bruyant) 2007
 11. The Commercialised Child. The Case of TV Advertising aimed at children and the EU’s Regulatory Protective Measures Offered by the “Audiovisual Media Services Directive, συλλογικό έργο (Εκδόσεις Peter Lang)  2012

Ώρες Γραφείου

Οι ώρες γραφείου για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 είναι:

 • Δευτέρα: 12:00-13:00
 • Τρίτη: 10:00-11:00

Πλήρες Βιογραφικό

Προσωπικά Στοιχεία

 • Γεννήθηκε στην Αθήνα
 • Έγγαμη. Μητέρα ενός παιδιού

Σπουδές

 • Αριστούχος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ (1990) με θέμα: «Ζητήματα Προστασίας του Καταναλωτή στα κράτη μέλη της ΕΟΚ και του Συμβουλίου της Ευρώπης από άποψη Νομική, Κοινωνική και Οικονομική»
 • Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
 • Πτυχιούχος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Πειραιώς
 • Cours en droit Communautaire de la Consommation, Νομική Σχολή του Παν/μίου της Louvain-la-Neuve του Βελγίου (με υποτροφία)

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

 • Καθηγήτρια στο Τμήμα ΟΔΕ Παν/μίου Πειραιώς (2006-σήμερα)
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα ΟΔΕ Παν/μίου Πειραιώς (2000-2006)
 • Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα ΟΔΕ Παν/μίου Πειραιώς (1996 -2000)
 • Λέκτορας στο Τμήμα ΟΔΕ Παν/μίου Πειραιώς (1991-1996)

Επαγγελματική και Διοικητική Ακαδημαϊκή Εμπειρία

 • Δικηγόρος Αθηνών (από 1986)
 • Μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών
 • Έχει επανειλημμένα διδάξει σε σεμινάρια επιμόρφωσης δικαστών λειτουργών, στελεχών υπουργείων και στελεχών επιχειρήσεων
 • Διετέλεσε επανειλημμένα οργανώτρια και επιστημονική υπεύθυνη σεμιναρίων του Κέντρου Ερευνών του Παν/μίου Πειραιώς
 • Διετέλεσε επανειλημμένα Μέλος της Συγκλήτου του Παν/μίου Πειραιώς (ως εκπρόσωπος του Τμήματος ΟΔΕ)
 • Διετέλεσε Διευθύντρια του Τομέα Μάρκετινγκ και Παραγωγής
 • Διετέλεσε επανειλημμένα Πρόεδρος της Επιτροπής φοιτητικών υποθέσεων του Τμήματος ΟΔΕ του Παν/μίου Πειραιώς
 • Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΒΑ / Διοίκηση Ολικής Ποιότητος (1996-σήμερα)
 • Διετέλεσε επανειλημμένα κριτής επιστημονικών άρθρων προς δημοσίευση σε Τιμητικούς Τόμους Ομοτίμων Καθηγητών
 • Διετέλεσε Πρόεδρος (και μέλος) της Επιτροπής Ενστάσεων Δημοσίων Συμβάσεων του Παν/μίου Πειραιώς
 • Μέλος οργανωτικής επιτροπής πολλών Συνεδρίων (Εθνικών και Διεθνών)
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ερευνητικών Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ

Ξένες Γλώσσες

 • Αγγλικά,
 • Γερμανικά,
 • Γαλλικά,
 • Ιταλικά (κατανόηση επιστημονικών κειμένων)

Μέλος Επιστημονικών Συλλόγων

Μέλος της International Association for Consumer Law (IACL), - Ιδρυτικό μέλος (και μέλος ΔΣ) της Ένωσης Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή (ΕΔΙΠΚΑ), ,- Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, - Μέλος της Ένωσης Αστικολόγων- Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας του Δικαίου της Υγείας, - Μέλος της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ), - Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, - Μέλος της Εταιρίας Δικαίου του Ανταγωνισμού

Δημοσιεύσεις

 • «Το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εμπορίου για την Προστασία του Καταναλωτή»,  Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, 1989, σ. 183 επ.
 • «Νεώτερες Νομοθετικές Εξελίξεις στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού»,  Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, 1991 σ. 381 επ.
 • «Η Προστασία του Καταναλωτή από Καταχρηστικές Ρήτρες στο Ελληνικό Δίκαιο». Εισήγηση στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο «Ο Ευρωπαίος Καταναλωτής και η Διασφάλιση των Δικαιωμάτων του» που οργάνωσε η ΕΚΠΟΖΩ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγινε στην Αθήνα στις 11, 12 και 13 Απριλίου 1994. Η Εισήγηση δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου, 1994, σ. 1 επ.
 • Νομικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, συλλογικό έργο, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 1998
 • «Ο Εκσυγχρονισμός της Προστασίας του Καταναλωτή στην Ελλάδα». Ενθύμημα Αλκη Αργυριάδη, (Εκδ. Οίκος Αφοι Π. Σάκκουλα) 1995, σ. 229 επ.
 • «Η Προστασία των Καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Από τη Συνθήκη της Ρώμης στη Συνθήκη του Μάαστριχτ),  Τιμητικός Τόμος Καθηγητή Αλ. Σταυρόπουλου,  1996, σ. 63 επ.
 • «Product Liability in the EU: The Strict Liability Regime as a Significant Accomplishment of the Consumer movement». Εισήγηση στο 2 Συνέδριο Εργασιακών Σχέσεων, από το Παν/μιο Πειραιώς, και την International Sociological Association στις 17-18 Μαΐου 1996
 • «Ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Οι Ασφαλιστικοί Όροι και η Ειδική Προστασία του Καταναλωτή», Εισήγηση σε Συνέδριο που οργάνωσε η ΕΚΠΟΙΖΩ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον τίτλο «Γενικοί Όροι Συναλλαγών και Προστασία των Καταναλωτών», Αθήνα 8-9. Μαΐου, 1998. Η Εισήγηση δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου σ. 35 επ.
 • «Das Gesetz 2496/97 über Versicherungsvertrage und seiner Beitrag zum Schutz des Versicherten vormissbräuchlichen AGB», Verbraucher und Recht, τεύχος Μαΐου 1999, σ. 175 επ.
 • «Αστική Ευθύνη Λόγω Ελαττωματικών Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Οι Πρόσφατες Εξελίξεις», Τιμητικός Τόμος Μ. Ραφαήλ, 2000, σ. 191 επ.
 • «Η Προστασία των Καταναλωτών στις Συμβάσεις εκτός Εμπορικού Καταστήματος και από Απόσταση στο Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο», 2000, Ιστοσελίδα Δ.Σ.Α: www.dsanet.gr/1024x768htm
 • «Η προστασία του καταναλωτή στο ελληνικό Ασφαλιστικό Δίκαιο». Εισήγηση σε ημερίδα που οργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών -ΕΙΑΣ-, (16.2.2000)
 • «Νομικά Ζητήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Ιδίως η προστασία του ηλεκτρονικού καταναλωτή». Μελέτη στο πλαίσιο έρευνας υπό την αιγίδα της ΕΕΤΤ, υπό τον τίτλο: Μελέτες Ανάπτυξης Νέων Υπηρεσιών Ιντερνετ στην Ελλάδα, 2000
 • «Η Προστασία του Ατόμου ιδίως ως Καταναλωτή από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», Τόμος στη μνήμη Δημ. Κοδοσάκη, 2001, σ. 267 επ.
 • «Consumer Protection in the Global Marketplace. Are Laws Still Necessary?» Τιμητικός Τόμος Απ. Λάζαρη, 2003, σ. 119 επ.
 • «Web Advertising: Consumer Protection within the European Community». Τιμητικός  Τόμος Λ. Κοτσίρη, ΝΟΜΟC/8, 2004,  σ. 279 επ.
 • «Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Οδηγία 2000/31/ΕΚ σχετικά με Ορισμένες Πτυχές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Εσωτερική Αγορά», Μνήμη Μιχ. Μηνούδη, 2004, σ.181 επ.
 • «H Προστασία του Καταναλωτή από την Άμεση Διαφήμιση στο Διαδίκτυο», ΔίΜΕΕ (Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας) 2004, σ. 485 επ.
 • «Product Liability in the European Union: Twenty Years After the Enforcement of Directive 85/374/EEC», Τιμητικός Τόμος Θ. Σκούντζου, 2005, σ. 379 επ.
 • «Οι Μεταρρυθμίσεις των Κανόνων Εφαρμογής των Άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ (Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003)», Τόμος στη Μνήμη  Χρ. Ναούμ, 2006, 395 επ.
 • «Η Ευθύνη από Διακινδύνευση στο Ελληνικό Δίκαιο: Η Περίπτωση της Ευθύνης του Παραγωγού Ελαττωματικών Προϊόντων». Εισήγηση στο Β΄ Διεθνές Επιστημονικό  Συνέδριο  της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας με θέμα «Η Κοινωνία της Διακινδύνευσης. Προκλήσεις στον 21ο αιών», Αθήνα,  5-7 Νοεμβρίου 2009
 • Κοινοτικό Δίκαιο Προστασίας του Ανταγωνισμού και Προστασίας του Καταναλωτή. Μια σχέση μίσους ή πάθους; Ο Πρόσφατος εναγκαλισμός του καταναλωτή από τη Λευκή Βίβλο «για τις αγωγές για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ», Τιμητικός  Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, (εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα) 2010, σ. 423 επ.
 • «The New Approach to EU Consumer Legislation: Towards a "High Level of Consumer Protection" or a "Market Behaviour Law"?», International Conference της International Sociological Association (ISA), Παρίσι 27-30 Ιουνίου 2011.
 • «Περιβαλλοντικές Διακινδυνεύσεις και Αστική Ευθύνη», Τιμητικός Τόμος Πην. Αγαλλοπούλου, (εκδόσεος Αντ. Σάκκουλα) 2011, σ. 407 επ.
 • «Advertising Obesity to Children. The EU’s Regulatory Role», Τιμητικός  Τόμος Σωτ. Καρβούνη, 2012, σελ. 173 επ.

Συγγράμματα

 • Ζητήματα Προστασίας του Καταναλωτή στα Κράτη Μέλη της ΕΟΚ και του Συμβουλίου της Ευρώπης  (Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα) 1991
 • Νομική και Κοινωνική Προστασία του Καταναλωτή (Εκδόσεις Σταμούλης) 1992
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού (Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα) 1994
 • Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο του Καταναλωτή (Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα) 1998
 • Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα)  2005
 • Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή (Ελληνικό-Κοινοτικό). Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν.2251/1994 όπως ισχύει μετά το Ν.3587/2007, συλλογικό έργο (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη)  2008
 • Νέες Μορφές Συμβάσεων στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού και της Προστασίας του Καταναλωτή,  συλλογικό έργο (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη) 2010,  σ. 215 επ.
 • Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη) 201211.
 • Consumer Organizations as a Consistent Response to Social Needs, συλλογικό έργο: Participation, Organizational Effectiveness and Quality of Work Life in the Year 2000,  συλλογικό έργο (Εκδόσεις Peter Lang) 1994, σ. 357 επ
 • Information Society as an Exciting Prospect for Electronic Marketing and a Risk to be Controlled: The Case of Direct Advertising within the EU, συλλογικό έργο σε: Risk and Choice in Consumer Society (Εκδόσεις Bruyant) 2007
 • The Commercialised Child. The Case of TV Advertising aimed at children and the EU’s Regulatory Protective Measures Offered by the “Audiovisual Media Services Directive, συλλογικό έργο (Εκδόσεις Peter Lang)  2012