gototopgototop

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με τον Νόμο για την Ανώτατη Εκπαίδευση (2083/92) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (Απόφαση Γ.Σ 12/04/2005), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από ημεδαπά ΑΕΙ ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, καθώς και αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του/της μαθημάτων. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται βεβαίωση από αναγνωρισμένο Κρατικό φορέα ότι γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.
4. Αντίτυπα τυχόν προπτυχιακής, μεταπτυχιακής ή άλλων επιστημονικών ή ερευνητικών εργασιών, δημοσιευμάτων, κλπ.
5. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ που να αναφέρονται στις σπουδές του/της και στη δυνατότητα του / της υποψηφίου /ας να εκπονήσει διδακτορική διατριβή.
6. Πρόταση σχετικά με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα εξής:

  • Οι λόγοι που ώθησαν τον / την υποψήφιο/α στην επιλογή του συγκεκριμένου αντικειμένου.
  • Περιγραφή των αντικειμενικών σκοπών της έρευνας, καθώς και της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει.
  • Βασική βιβλιογραφία που έχει ήδη συμβουλευτεί.

7. Επιστολή αποδοχής από μέλος ΔΕΠ τουλάχιστον της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή ότι δέχεται να είναι επιβλέπων στην εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.


Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτωρ θα πρέπει:

  • Να είναι κάτοχος Πτυχίου, καθώς και Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. Ο ένας τουλάχιστον από τους δύο τίτλους σπουδών (Πτυχίο ή Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) να είναι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος / α δεν πληροί την προϋπόθεση αυτή, δηλαδή οι σπουδές του/της, προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές, είναι άλλου γνωστικού αντικειμένου, πριν γίνει δεκτός / η υποχρεούται να παρακολουθήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθημάτων προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, που καθορίζει η Επιτροπή Ερευνών και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτονται επαρκώς οι γνωστικές περιοχές Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Παραγωγής, Στατιστικής και Ποσοτικών Μεθόδων.
  • Να γνωρίζει αποδεδειγμένα πολύ καλά τουλάχιστον την αγγλική γλώσσα. Η γνώση και άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας αποτελεί πρόσθετο προσόν του / της υποψηφίου/ας. Οι αλλοδαποί, εκτός της αγγλικής, πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα.
  • Να διαθέτει επαρκή ελεύθερο χρόνο, ούτως ώστε κατά την εκπόνηση της διδακτορικής του / της διατριβής να ασχολείται ενεργά εντός του Τμήματος με ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες, υπό τις οδηγίες του επιβλέποντος καθηγητή, καθώς και να κάνει εποπτείες κατά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων του τμήματος.


Χρονική Διάρκεια Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) από την ημέρα οριστικοποίησης του θέματος από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.