gototopgototop

Επιλογή γλώσσας:

Καλώς ήρθατε στο Διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενός από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα ακαδημαϊκά Τμήματα στην Ελλάδα με εθνική προσφορά και διεθνή αναγνώριση. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ενώ απόφοιτοι του Τμήματος διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διαθέτει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων (Μάνατζμεντ, Λογιστική, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική, Ποσοτικές Μεθόδους, Δίκαιο, Νέες Τεχνολογίες, κ.ά.) με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και (επι)μόρφωση των μελλοντικών ηγετών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών με τις Νέες Τεχνολογίες με πολλά από τα μαθήματα να περιλαμβάνουν και εργαστηριακό μέρος με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα δυο μαθήματα Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τα οποία στο εργαστηριακό τους μέρος εμπεριέχουν υποχρεωτική παρακολούθηση των 40 ωρών το καθένα.

 

Ο συνδυασμός ενός δυναμικού και καινοτόμου προγράμματος σπουδών που εκμεταλλεύεται τις τεχνολογίες αιχμής με τους έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές του Τμήματος δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την αποτελεσματική διάχυση της γνώσης και την ανάπτυξη των απαραίτητων για την μετέπειτα επαγγελματική καταξίωση δεξιοτήτων των φοιτητών του Τμήματος. Επιπρόσθετα, το Τμήμα προάγει την έρευνα με την ανάπτυξη διακεκριμένων μεταπτυχιακών καθώς και διδακτορικών προγραμμάτων, συμβάλλοντας τόσο στη δημιουργία των επιστημόνων του μέλλοντος όσο και στην ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Αποστολή μας πέραν της ανάπτυξης των γνωστικών και διοικητικών ικανοτήτων είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη οργανωτικών, συμβουλευτικών, επικοινωνιακών και κοινωνικών μορφών συμπεριφοράς που θα δημιουργήσουν στελέχη όχι μόνο ικανά να διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στους οργανισμούς αλλά και να χαράζουν ταυτόχρονα τις προοπτικές συγκρότησης και εξέλιξης των ηγετών του αύριο.

Στο Διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων εμπεριέχονται σημαντικές πληροφορίες τόσο για τους υφιστάμενους όσο και για μελλοντικούς φοιτητές του Τμήματος. Ειδικότερα, εμπεριέχονται αναλυτικές πληροφορίες για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος καθώς και άλλες χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ειδικότερα ερωτήματα μπορείτε να απευθύνετε στις αντίστοιχες γραμματείες και το διοικητικό προσωπικό του τμήματος, το οποίο συμβάλλει καθημερινά στην εύρυθμη λειτουργία του.

Κλείνοντας θα ήθελα να επικοινωνήσω το διαχρονικό όραμα μας: τη δημιουργία ενός καρποφόρου χώρου ηγετών που δεν αρκούνται στο να λειτουργούν τυποποιημένα αλλά προσαρμοζόμενοι στο δυναμικό περιβάλλον να μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε δυσκολία ως νέα πρόκληση, αλλάζοντας το μέλλον, οδηγώντας τον κόσμο μας στην πρόοδο θέτοντας εσωτερικά κίνητρα και καλλιεργώντας υψηλή αίσθηση σκοπού με γνώμονα όχι μόνο την επιτυχία αλλά πάνω από όλα την ανθρώπινη αξία.

Καθηγητής Μιχάλης Σφακιανάκης

Πρόεδρος του Τμήματος